Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Lakomec je dobrý pes. Stráži majetok svojich dedičov.

Učiteľ zdôrazňuje žiakom: „Opakovanie je matka múdrosti a otec reparátu.“

-Kde rastú citróny? – V Taliansku. – Kde je Taliansko? – Tam, kde rastú citróny.
„Boh nás miluje a dal nám schopnosť, aby sme k nemu a k sebe navzájom mohli pristupovať v láske. A naše človečenstvo začína tam, kde láska nachádza ozvenu.“

Nedeľné omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Horovce 9.00
Dulov 8.00
Tuchyňa 9.00
Mikušovce 10.30

A K T U A L I T Y: V piatok vás pozývame na celofarskú a chválovú svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec.

DUCHA SVäTÉHO - oznamy (20.5.2018)

Marán Kuffa v Pruskom – piatok 8. júna 2018

Modlitba svätého ruženca v prírode

Nedeľa 17. júna 2018 – FARSKÝ DEŇ