Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

A K T U A L I T Y:

Letný tábor pre deti v Podskalí (11.-18.8. 2019)

Letný tábor pre mládež na Orave (15.-19.7. 2019)

Farský deň (30.6. 2019)

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (23.6. 2019)

Večer chvál (21.6. 2019)

Hody v Horovciach (15.-16.6. 2019)

Najsvätejšej Trojice - OZNAMY (16.6. 2019)

Celofarská sv. omša a adorácia za nových diakonov a novokňazov (14.6. 2019)

Požehnanie obnoveného kríža vo Vršatskom Podhradí (12.6. 2019)

Rodinná opekačka (9.6. 2019)

Miništrantské stretnutie (8.6. 2019)

Koncert Musica cordis (2.6. 2019)

Zbierka na katolícke masmédiá (2.6. 2019)

Slávnosť 1. sv. prijímania (26.5. 2019)

Sv. spoveď a upratovanie pred 1. sv. prijímaním (25.5. 2019)

Duchovné cvičenia (24.-26.5. 2019)

Celoslovenská púť na horu Butkov (18.5. 2019)

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej (11.5. 2019)

Evanjelizačný večer: Boží dotyk (10.5. 2019)

Kňazská rekolekcia v Pruskom (9.5. 2019)

Púť do Turecka (8.-17.5. 2019)

Katechetický pondelok (6.5. 2019)

Májové pobožnosti

Púť Rádia Lumen do Krakova (4.5. 2019)

FOTO: Náš druhý prírastok

Rodinná opekačka spojená so zdobením mája (30.4. 2019)

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (28.4. 2019)

2. veľkonočná - Božieho milosrdenstva - OZNAMY (28.4. 2019)

Spovedanie pred Veľkou nocou 2019 v Ilavskom dekanáte

Krížová cesta u františkánov (14.4. 2019)

Púť do Svätej zeme (9.-16.4. 2019)

FOTO: Náš nový prírastok

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom (7.4. 2019)

Pôstna polievka (31.3. 2019)

Pôstne putovanie do Terchovej (30.3. 2019)

24 hodín Pre Pána (29.-30.3. 2019)

Katechetický pondelok (25.3. 2019)

Deň počatého dieťaťa (25.3. 2019)

Koncert speváckeho zboru zo Slovinska (19.3. 2019)

Nočná Krížová cesta pre mužov a otcov (15.3. 2019)

Zbierka na charitu a pôstna krabička pre Afriku (10.3. 2019)

Trojdňová adorácia – 3x24 hodín (6.-9.3. 2019)

Korunka Božieho milosrdenstva

Karneval (24.2. 2019)

Ružencový pochod (22.2. 2019)

Modlitby matiek (18.2. 2019)

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky (15.2. 2019)

Národný týždeň manželstva (11.-17.2. 2019)

Pridajme sa k iniciatíve pápeža Františka (8.2. 2019)

Adorácia rodín za rodiny (28.1. 2019)

Ružencový pochod (25.1. 2019)

Modlitby matiek (21.1. 2019)

Miništrantské stretnutia (21.-24.1. 2019)

Katechetický pondelok (14.1. 2019)

15. farský ples (12.1. 2019)

Požehnanie domov a bytov (6.1. 2019)

Fatimská sobota (5.1. 2019)

Prespávačka koledníkov v pastoračnom centre (2.-3.1. 2019)

Novoročný výstup ku krížu na Galovici (1.1. 2019)

Polnočná sv. omša na Silvestra

Ďakovné sv. omše na konci roka (31.12. 2018)

Silvestrovský výstup na Vršatec (31.12. 2018)

Požehnanie rodín, manželstiev a budúcich mamičiek (30.12. 2018)

FOTO: Požehnanie koledníkov Dobrej noviny 2018

FOTO: Jasličková slávnosť v Pruskom 2018

FOTO: Polnočná sv. omša v Pruskom 2018

Dobrá novina (26.12. 2018)

Jasličkové slávnosti (25.12. 2018)

FOTO: Živý betlehem 2018

Živý betlehem (22.12. 2018)

Spovedanie pred Vianocami 2018 v Ilavskom dekanáte (16.-22.12. 2018)

Veľké upratovanie kostolov pred Vianocami (15.12. 2018)

Príprava na vianočnú sv. spoveď (14.12. 2018)

Kým kohút nezaspieva (9.12. 2018)

FOTO: Pečenie vianočných oblátok a medovníkov 2018

Roráty (3.-24.12. 2018)

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny (2.12. 2018)

Požehnanie adventných vencov (2.12. 2018)

Fatimská sobota (1.12. 2018)

Ružencový pochod (30.11. 2018)

Nepolepšený svätec (30.11. 2018)

Pečenie vianočných oblátok (od 19.11.2018)

Miništrantské stretnutia (19.-22.11. 2018)

Mládežnícke stretko (16.11. 2018)

Požehnanie obnoveného kríža (11.11. 2018)

Kurz pre rodičov tínedžerov (6.11. 2018)

Katechetický pondelok (5.11. 2018)

FOTO: Požehnanie kaplniek Zázračnej medaily (4.11. 2018)

Nácvik vianočných piesní (31.10. 2018)

Sviečka za nenarodené deti (28.10.-2.11. 2018)

Ružencový pochod (26.10. 2018)

Miništrantské stretnutia (22.-25.10. 2018)

Potravinová zbierka (22.-27.10. 2018)

Misijný ruženec (21.10. 2018)

Burza bez peňazí (20.10. 2018)

Mládežnícke stretko (19.10. 2018)

Jesenná prechádzka do prírody (16.10. 2018)

FOTO: Hody Pruské - výzdoba (14.10. 2018)

Hody v Pruskom (14.10. 2018)

Duchovná príprava na hody v Pruskom (8.-13.10. 2018)

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí (7.10. 2018)

Hody v Krivokláte (7.10. 2018)

Modlitba posv. ruženca (1.-31.10. 2018)

Zázračná medaila (30.9. 2018)

Miništrantské stretnutia (24.-28.9. 2018)

Darovanie krvi (24.9. 2018)

Hody v Dulove (14.-15.9. 2018)

Veni Sancte (3.9. 2018)

Fatimská sobota v Raj. Lesnej (1.9.2018)

Alan Ames v Pruskom (30.8. 2018)

Prázdninová bodka (30.8. 2018)

Cyklopúť Pominovec (26.8. 2018)

Obnovenie sľubu z roku 1831 (19.8. 2018)

Sviečkový sprievod (15.8. 2018)

Púť na Vršatci (12.8.2018)

Večerné kino na farskom dvore (12.8. 2018)

Výročná farská poklona (5.8.2018)

FOTO: Farský cyklovýlet (24.7. 2018)

51. ročník Gavlovičovo Pruské (20.-22.7. 2018)

FOTO: Farský deň (17.6. 2018)