Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Pán farár sa sťažuje miništrantovi: "V kostole nie je ani noha. Dokonca ani organista tu nie je. Kto bude dnes hrať?" "Miništrant rozmýšľa a po chvíli vraví: "Ak si dobre pamätám, tak Slovensko - Kanada."