Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi:
- Pán farár, včera som našiel hodinky.
- Dúfam, že si si ich nenechal.
- Nie, už som ich predal.
"Rob všetko naplno a s láskou." Matka Tereza

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

A K T U A L I T Y:

15. farský ples (12.1. 2019)

Nepolepšený svätec (30.11. 2018)

Pečenie vianočných oblátok (od 19.11.2018)

Mládežnícke stretko (16.11. 2018)

Požehnanie obnoveného kríža (11.11. 2018)

32. cezročná - OZNAMY (11.11. 2018)

Kurz pre rodičov tínedžerov (6.11. 2018)

Katechetický pondelok (5.11. 2018)

FOTO: Požehnanie kaplniek Zázračnej medaily (4.11. 2018)

Nácvik vianočných piesní (31.10. 2018)

Sviečka za nenarodené deti (28.10.-2.11. 2018)

Zmena času (28.10. 2018)

Ružencový pochod (26.10. 2018)

Miništrantské stretnutia (22.-25.10. 2018)

Potravinová zbierka (22.-27.10. 2018)

Misijný ruženec (21.10. 2018)

Burza bez peňazí (20.10. 2018)

Mládežnícke stretko (19.10. 2018)

Jesenná prechádzka do prírody (16.10. 2018)

FOTO: Hody Pruské - výzdoba (14.10. 2018)

Hody v Pruskom (14.10. 2018)

Duchovná príprava na hody v Pruskom (8.-13.10. 2018)

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí (7.10. 2018)

Hody v Krivokláte (7.10. 2018)

Modlitba posv. ruženca (1.-31.10. 2018)

Zázračná medaila (30.9. 2018)

Miništrantské stretnutia (24.-28.9. 2018)

Darovanie krvi (24.9. 2018)

25. cezročná - OZNAMY (23.9. 2018)

Hody v Dulove (14.-15.9. 2018)

Veni Sancte (3.9. 2018)

Fatimská sobota v Raj. Lesnej (1.9.2018)

Alan Ames v Pruskom (30.8. 2018)

Prázdninová bodka (30.8. 2018)

Cyklopúť Pominovec (26.8. 2018)

Obnovenie sľubu z roku 1831 (19.8. 2018)

Sviečkový sprievod (15.8. 2018)

Večerné kino na farskom dvore (12.8. 2018)

Púť na Vršatci (12.8.2018)

Výročná farská poklona (5.8.2018)

FOTO: Farský cyklovýlet (24.7. 2018)

51. ročník Gavlovičovo Pruské (20.-22.7. 2018)

FOTO: Farský deň (17.6. 2018)