Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Babka sa takto modlí pred svätostánkom v kostole:
"Pane, Bože, Ty sám vidíš, aká som strašne chudobná, nemám už ani na nájomné, ani na chlieb... Pošli mi aspoň 50 korún..."
Takto sa modlí dosť dlho a za ňou stojí ateista a počúva. Prišlo mu ľúto babky, otvorí peňaženku, no má len 40 korún. Podíde k nej a hovorí:
"Babka, ten váš Pán Boh vám aj tak nič nedá, ale ja vám dám." A podá jej tých štyridsat korún.
Babka poďakuje a modlí sa ďalej:
"Pane, Bože, ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, ale nabudúce neposielaj peniaze po takom neznabohovi. Oklamal ma o desať korún!"