Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

"Svet stráca svojich géniov: Einstein umrel, Beethoven ohluchol a teraz aj mňa hlava pobolieva."

I vybral Boh Adamovi rebro a stvoril z neho Evu. Potom ju ukázal Adamovi a povedal:
- Vyber si za ženu tú, ktorá sa ti najviac páči.
A tak sa uskutočnili prvé slobodné voľby.

Skutočne osamotený si vtedy, keď sa celú noc zhováraš sám so sebou a nikto ťa nechápe.

Tak dlho sme sa smiali na tej šéfovej anekdote, až sme pochopili, že je to pracovná úloha.

Plešinu majú všetci chlapi. No niektorí ju majú pokrytú vlasmi.
Nikdy sa nesmieme pred Bohom pretvarovať. Hanbiť sa je cnosť. Požehnaná ostýchavosť! Je to cnosť, ktorú od nás žiada Ježiš: pokora a poníženosť. Pápež František

Nedeľné omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Horovce 9.00
Dulov 8.00
Tuchyňa 9.00
Mikušovce 10.30

A K T U A L I T Y: Novokňaz Juraj Hvolka bude sláviť sväté omše s udelením novokňazského požehnania nasledovne: v stredu 28. júna zo slávnosti svätého Petra a Pavla o 17.30 v Horovciach a o 18.30 v Dulove. Vo štvrtok na slávnosť apoštolov svätého Petra a Pavla 29. júna o 16.30 v Tuchyni, o 17.30 v Pruskom a o 18.30 v Mikušovciach.

12. cezročná - OZNAMY (25. 6. 2017)

FOTO - farský deň (18.6. 2017)

FOTO - Božie TELO (18.6. 2017)

FOTO - hodová omša v Horovciach (11.6.2017)

FOTO - Horovce: obnovená fasáda kostola

43. farský leták - jún, júl 2017