Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Postup pri darovaní 2% podielu zo zaplatenej dane (fyzické osoby)

 

Chcete finančne pomôcť našej farnosti? Poukážte 2% podielu zo zaplatenej dane na podporu aktivít farnosti. Svoje 2% zo zaplatenej dane poukážte neinvestičnému fondu Jonatán.
Tlačivo na poukázanie (Vyhlásenie) je k dispozícii v sakristii našich kostolov a takisto si ho môžete stiahnuť z farskej internetovej stránky. Potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia, väčšinou vydávajú priamo zamestnávatelia, ale ak by ho niekto potreboval, je k dispozícii aj toto tlačivo.
Kto v roku 2019 odpracoval najmenej 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať až 3 % z daní. K Vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2019 vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristii našich kostolov, spolu s ostatnými tlačivami.

Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v sakristii, vložiť do poštovej schránky na fare v Pruskom, alebo priamo doručiť (osobne alebo poštou) na daňový úrad do 30.04.2020, príslušný podľa Vášho trvalého pobytu. 

Upozorňujeme, že údaje do tlačív je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom.

Tlačivá si stiahnete po kliknutí na nasledovné linky