Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Rozprávajú sa dvaja kňazi:
- Mne sú zo všetkých športovcov najsympatickejší cyklisti.
- Prečo?
- Lebo sa poctivo starajú o svoje duše.
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (Rim 8,31)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Postup pri darovaní 2% podielu zo zaplatenej dane (fyzické osoby)

 

Chcete finančne pomôcť našej farnosti? Poukážte 2% podielu zo zaplatenej dane na podporu aktivít farnosti. Svoje 2% zo zaplatenej dane poukážte neinvestičnému fondu Jonatán, ktorého zriaďovateľom je farnosť Pruské. 

Tlačivo na poukázanie (Vyhlásenie) je k dispozícii vzadu vo farskom kostole v Pruskom. Potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia, väčšinou vydávajú priamo zamestnávatelia, ale ak by ho niekto potreboval, je k dispozícii aj toto tlačivo.
Kto v roku 2020 odpracoval najmenej 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať až 3 % z daní. K Vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2020 vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť vo farskom kostole.

Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať do poštovej schránky na fare v Pruskom, alebo priamo doručiť (osobne alebo poštou) na daňový úrad, príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2021, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2021.Upozorňujeme, že údaje do tlačív je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom.

Akékoľvek zmeny budú hlásené vo farských oznamoch a tiež zverejnené v tejto sekcii farskej webovej stránky. 

Tlačivá si stiahnete po kliknutí na nasledovné linky