Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Katechétka sa pýta, čo je to zázrak. Ferko vykríkne:
Keď nám poviete, že zajtra nemusíme ísť do školy.
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Postup pri darovaní 2% (3%)  podielu zo zaplatenej dane (fyzické osoby)

 

Chcete finančne pomôcť našej farnosti? Poukážte 2% podielu zo zaplatenej dane na podporu aktivít farnosti. Svoje 2% zo zaplatenej dane poukážte neinvestičnému fondu Jonatán, ktorého zriaďovateľom je farnosť Pruské. 

Tlačivo na poukázanie (Vyhlásenie) je k dispozícii vzadu vo farskom kostole v Pruskom, v kostoloch v Dulove a v Horovciach. Takisto je možné si ho stiahnuť z webovej stránky - na konci tohto oznamu a vyplniť buď v počítači alebo ručne. 
Potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia, väčšinou vydávajú priamo zamestnávatelia. Ak by ho niekto potreboval,je uvedené ako posledný súbor v tomto ozname. 
Kto v roku 2021 odpracoval najmenej 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať až 3 % z daní. K Vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2021 vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristiách kostolov v Pruskom, Dulove a v Horoviach alebo na požiadanie od kňazov, či kostolníkov. Toto potvrdenie je opatrené pečiatkou farnosti a podpisom štatutára - farára farnosti. 

Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať do poštovej schránky na fare v Pruskom, alebo priamo doručiť (osobne alebo poštou) na daňový úrad, príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do najneskôr do 30.04.2022!Upozorňujeme, že údaje do tlačív je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom.

Akékoľvek zmeny budú hlásené vo farských oznamoch a tiež zverejnené v tejto sekcii farskej webovej stránky. 

Tlačivá si stiahnete po kliknutí na nasledovné linky