Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA - OZNAMY (01.12.2019)

Liturgický kalendár

 

Utorok 03.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza

spomienka

Piatok

06.12.

Sv. Mikuláša, biskupa

ľub.spomienka

Sobota 07.12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

 

Dnes je vyhlásená zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimne ďakujeme. 

Oddnes môžete hlasovať za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácií o hlasovaní spolu s modlitbou za farnosť si môžete zobrať pri východe z kostola.

Pozývame vás na stretnutie koledníkov Dobrej noviny, ktoré sa uskutoční dnes 1. 12. o 14.00 vo farskej klubovni. V Bohuniciach taktiež dnes o 15.00 na ihrisku pri obecnej knižnici. Povzbudzujeme aj birmovancov, aby sa zabojili to tejto služby vo farnosti. Prosíme ochotných ľudí, ktorí by si zobrali na starosť koledovanie a jasličkovú slávnosť v Dulove, aby sa prihlásili v sakristii, rovnako i rodiny, ktoré majú záujem, aby ich koledníci navštívili, príďte sa zapísať do sakristie. 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: Bohunice v pondelok od 16.30. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce v utorok od 16.00.  Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu od 17.00.  Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov v piatok od 12.30 do 13.30

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00.

Od pondelka začíname ranné sv. omše pri sviečkach. Deti môžu prísť pred sv. omšou do bočnej kaplnky, odkiaľ pojdeme v sprievode so sviečkami. Počas adventu si budeme rozprávať o biblických postavách. Dnes po sv. omši si deti môžu prísť zobrať knižky (jednu do kažej rodiny!!), do ktorých si budú lepiť nálepky počas celého adventu. Raňajky budú pre deti po sv. omši v Pastoračnom centre.

Dňa 2. 12. (pondelok) sa v pastoračnom centre uskutoční odber krvi od darcov. Podmienky pre darovanie krvi si môžete prečítať na plagátoch.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

V nedeľu 8.12. o 15:00 pozývame detí a rodičov do Pastoračného centra Jonatán na Mikulášske tvorivé dielne, súťaže, hry, eRko tance, ukazovačky a na divadielko o sv. Mikulášovi v podaní domácich hercov. 

Dňa 11.01.2020 v sobotu sa KD Mikušovce uskutoční 16. Farský ples farnosti Pruské. Do tanca hrá skupina MELÓDIA z Hradišťa. Cena vstupenky je 17 euro na osobu. Vstupenky si môžete zakúpiť u pána Jána Pecúša tel: 0910 157 682. Kto by chcel darovať niečo do tomboly na ples môže to priniesť na Farský úrad alebo do Sakristie kostola. Dovoz aj odvoz z plesu je zabezpečený autobusom.

Dostali sme ponuku na 7 - dňovú púť do Medžugoria (od 7. júna do 13. júna 2020). Poplatok za cestovné, ubytovanie, stravu a poistenie je 200 Eur. Prihlásiť sa môžete na t. č. 0903 281 799 formou sms. Do sms treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia a poštovú adresu. Prihlasovať sa môžete do 15. januára 2020. Duchovný doprovod púte zabezpečuje vdp. Jozef Jáňa. Bližšie info vo výveske.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 11, vedúca p. Katarína Šponiarová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské

6.30

6.30 6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice 17.30            
Krivoklát 17.30            
Vršatec     17.30        

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     + Matilda a Jozef

Utorok:         + Vlasta, Jozef a ich deti

Streda:         + Mária, sestra a brat

Štvrtok:         Za dožitých 60 r. Jána a Bernarda

Piatok:         Zdravie, B. pomoc pre Sáru, Matúša a rodinu

Sobota:         Za 60 r. Rudolfa a Anny

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel