Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

1. pôstna - OZNAMY (10.3. 2019)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná zbierka a zvonček činili spolu 2.359,09 €. Peniaze šetríme na rekonštrukciu pastoračného centra, výmenu strešnej krytiny kostola v Dulove a nové kúrenie do kostola v Horovciach. Okrem toho bohuznámy darca prispel na opravu strechy kostola v Dulove sumou 30.000 € na bankový účet farnosti, ďalej bohuznámy darca prispel na opravu kúrenia v Horovciach sumou 500 € a na rekonštrukciu pastoračného centra prispeli cvičenci Tabaty  sumou 100 € a Zumby 50 €. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. Niektorí sa pýtate na možnosť prispieť formou prevodu na bankový účet. Na farskej internetovej stránke v sekcii „Kontakt” je uvedené číslo bankového účtu farnosti v Slovenskej sporiteľni. Do poznámky, prosíme, uveďte účel Vášho milodaru.

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na charitu. Podľa svojich možností podporte aj charitatívne diela Cirkvi.

Dnes poobede o 14.00 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty, ktorú pripravia seniori. Na budúcu nedeľu (17.3.) si ju pripraví mládež. V Dulove bude na budúcu nedeľu (17.3.) o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty ku krížu na Galovici, ktorú si pripravia muži z Dulova.

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa o 15.00 modlíme vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

V pondelok (11.3.) po večernej sv. omši v Pruskom, ktorá začína o 17.30, pozývame na Katechetický pondelok. Budeme pokračovať v rozoberaní Desatora.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu máme Jarné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

V piatok (15.3.) o 16.45 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty a o 17.30 na celofarskú sv. omšu, po ktorej bude krátka tichá adorácia so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

Mužov a otcov pozývame v piatok (15.3.) o 19.00 na nočnú Krížovú cestu z Lietavskej Závadky do Sedla pod Roháčom. Muži, stretneme sa na farskom dvore. Zoberte si turistickú obuv a čelovku. Kto môže ísť autom, nech príde s ním rovno na farský dvor.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 6, skupina p. Daniely Krivoklátskej. Vďaka za ochotu pomôcť.

Po sv. omši pri východe z kostola budú stáť dobrovoľníci, ktorí majú pre každého z vás letáčik s otázkami. Môžete vyjadriť svoj názor na nový spoločný projekt Cesta obnovy života a vzťahov vo farnosti, ako nás povzbudzoval pán biskup v pastierskom liste.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

15.00 p

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30