Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

1. pôstna - OZNAMY (10.3. 2019)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná zbierka a zvonček činili spolu 2.359,09 €. Peniaze šetríme na rekonštrukciu pastoračného centra, výmenu strešnej krytiny kostola v Dulove a nové kúrenie do kostola v Horovciach. Okrem toho bohuznámy darca prispel na opravu strechy kostola v Dulove sumou 30.000 € na bankový účet farnosti, ďalej bohuznámy darca prispel na opravu kúrenia v Horovciach sumou 500 € a na rekonštrukciu pastoračného centra prispeli cvičenci Tabaty  sumou 100 € a Zumby 50 €. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. Niektorí sa pýtate na možnosť prispieť formou prevodu na bankový účet. Na farskej internetovej stránke v sekcii „Kontakt” je uvedené číslo bankového účtu farnosti v Slovenskej sporiteľni. Do poznámky, prosíme, uveďte účel Vášho milodaru.

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na charitu. Podľa svojich možností podporte aj charitatívne diela Cirkvi.

Dnes poobede o 14.00 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty, ktorú pripravia seniori. Na budúcu nedeľu (17.3.) si ju pripraví mládež. V Dulove bude na budúcu nedeľu (17.3.) o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty ku krížu na Galovici, ktorú si pripravia muži z Dulova.

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa o 15.00 modlíme vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

V pondelok (11.3.) po večernej sv. omši v Pruskom, ktorá začína o 17.30, pozývame na Katechetický pondelok. Budeme pokračovať v rozoberaní Desatora.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu máme Jarné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

V piatok (15.3.) o 16.45 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty a o 17.30 na celofarskú sv. omšu, po ktorej bude krátka tichá adorácia so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

Mužov a otcov pozývame v piatok (15.3.) o 19.00 na nočnú Krížovú cestu z Lietavskej Závadky do Sedla pod Roháčom. Muži, stretneme sa na farskom dvore. Zoberte si turistickú obuv a čelovku. Kto môže ísť autom, nech príde s ním rovno na farský dvor.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 6, skupina p. Daniely Krivoklátskej. Vďaka za ochotu pomôcť.

Po sv. omši pri východe z kostola budú stáť dobrovoľníci, ktorí majú pre každého z vás letáčik s otázkami. Môžete vyjadriť svoj názor na nový spoločný projekt Cesta obnovy života a vzťahov vo farnosti, ako nás povzbudzoval pán biskup v pastierskom liste.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

15.00 p

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30