Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

1. pôstna - OZNAMY (14. 2. 2016)

Každú nedeľu o 14.00 hodine sa budeme modliť krížovú cestu, ktorú si pripraví vždy niekto iný. Dnes bude modlitba krížovej cesty seniorov.

Ďakujeme všetkým za prípravu burzy detských vecí. Plánujeme zorganizovať aj jesennú burzu. Vďaka aj za prípravu a zapojenie sa do trojdňovej adorácie. Účasť bola veľmi pekná, a tak nech stretnutia s naším Pánom vám prinesú požehnanie a milosrdenstvo.

Štvrtok o 18.00 hodine pokračujeme v prednáškach Jozefa Šelingu v pastoračnom centre. Tiež ďakujeme za peknú účasť – pozývame aj ďalších.

V piatok vás pozývame na obnovu sŕdc a prosby za rodiny. Pozývame aj veriacich z filiálok. Objednaný autobus pôjde z Mikušoviec o 16.30 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov.

Z Pruského o 19.00 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Program PIATKU: 17.00 – krížová cesta, 17.30 – svätá omša v duchu mládežníckych piesní, 18.00 – poklona krížu. Modlitba bude obetovaná na osobné úmysly, ktoré môžete napísať a vhodiť do košíka. Počas poklony budú prečítané.

V piatok po svätej omši a adorácii bude v klubovni stretnutie mládeže s premietaním filmu.

V sobotu 27. februára bude prázdninový výlet pre všetkých koledníkov, pôjdeme na „Deň života“ v Nitrianskych Sučanoch. Odchod autobusu bude o 7.00 z Mikušoviec (kultúrny dom), Tuchyňa (kostol), Dulov (rázcestie), Horovce (zvonica), Pruské (námestie). Predpokladaný návrat o 17.00. Prihláste sa cez internet alebo prihláškou, ktorú dostanete v škole. Zaujímavý program (hry, spev, tance) pripravujú animátori eRka.

Ďakujeme kňazovi Mariánovi Babjakovi za jeho službu v našej farnosti počas duchovnej výpomoci. V novom pôsobisku v Spojených štátoch amerických mu prajeme veľa síl a požehnania.

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

16.30

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.00