Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (26.7.2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 27.7

Sv. Gorazda a spoločníkov

spomienka
Streda 29.7.

Sv. Marty

spomienka

Štvrtok 30.7.

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice

ľub.spomienka
Piatok 31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

spomienka
Sobota 1.8.

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Zajtra (26.7.) o 17.45 bude sv. omša vo františkánskom kostole pri príležitosti spomienky na H. Gavloviča. Po sv. omši bude nasledovať koncert vokálnej skupiny AcaPeople z Pov. Bystrice. Všetci ste pozvaní.

Vo štvrtok (30.7.) pozývame deti na stretko plné hier a tvorenia. Stretko bude v dopoludňajších hodinách od 9:30 do 11:30. 

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci august, počas ktorej bude zbierka pre potreby farnosti. 

V sobotu: 1. augusta 2020 sa vo farnosti Rajecká Lesná uskutoční Fatimská sobota Ilavského dekanátu. Zapísať sa môžete v sakristii farského kostola. Pri návrate sa autobus zastaví v jednotlivých obciach našej farnosti - nemusíte sa obávať o spoje. Večerná sv. omša v sobotu tento týždeň nebude.

Na budúcu nedeľu 2.8. sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po sv. omši o 10.15 vo farskom kostole.

Porcinkulové odpustky: V nedeľu 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálach a františkánskych kostoloch úplne odpustky. Potrebné je navštíviť takýto kostol, pomodliť sa Otče náš, a Verím v Boha, byť v stave milosti posväcujúcej (byť vyspovedaný), prijať v tento deň sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Budjač z Pruského a Dominika Florišová z Bohuníc. Michal Budoš z Horoviec a Miriam Barčová z Čeľadíc. Martin Kvasnica z L. Rovní a Simona Dulková z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

V termíne 24.8.-26.8. 2020 (po-str) sa v našej farnosti uskutoční celodenný detský tábor. Vek detí: od 9 rokov (3.ročník ZŠ+). Kapacita je obmedzená. Cena: 40€ (súrodenci 35€/osoba). Prespávanie je zabezpečené v PCJ. Prihlasovanie: do 15.8. 2020 cez internet: https://docs.google.com/forms/d/1W2w8p1Qv1kNmqr1q4kabzqDpKii1LaV8UGykVgcKlsg/edit?usp=drivesdk

Dňa 9.9.2020 sa v našej farnosti uskutoční odber krvi v PCJ. Prosíme darcov, aby pamätali na tento termín pri plánovaní darovania krvi.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 8, p. Helena Pecuchová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30 fr.

17.30

6.30

15.00 s.

7.20

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:     Za živých členov ruže sv. Joachima a Anny

Utorok:         Za zdravie a B. požehnanie pre Máriu

Streda:         Za zdravie a B. pomoc pre Máriu s rodinou

Štvrtok:         + Mária, Emil a rodičia

Piatok:         + Viktória, František, Antónia, Monika

Sobota:         Za ružu Nepoškvr. počatia Panny Márie

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť