Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. adventná - OZNAMY (9.12. 2018)

 

Liturgický kalendár

Streda

12.12.

Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská

ľubov. spomienka

Štvrtok

13.12.

Sv. Lucia, panna a mučenica

spomienka

Piatok

14.12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

spomienka

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli milodarom v zbierke na charitu. Zbierka činila 2.075,84 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tradičného pečenia vianočných oblátok v pastoračnom centre a tiež štedrým darcom, ktorí poskytli suroviny na ich výrobu i tým, ktorí ich roznášali po rodinách našej farnosti.

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať.

Dnes popoludní o 16.00 pozýva Divadlo HUGO do KD v Dulove na divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva”. Vstupné 3 €.

Aj v 2. adventnom týždni pozývame všetky deti, mládež i dospelých na rorátne sv. omše a ďalej prežívať „Advent plný vďačnosti” za všetko, čo nám Boh dáva. Deti, ktoré si privstanú, pred sv. omšou pozývame tiež na modlitbu posv. ruženca. Po sv. omši budú pre školákov prichystané v pastoračnom centre raňajky (okrem soboty).

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Ich obsahom je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

V piatok (14.12.) o 11.00 prijmú sviatosť manželstva Jozef Dubovský z Dubnice nad Váhom a Patrícia Mináriková z Hornej Poruby. Mladomanželom želáme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

V piatok (14.12.) pozývame všetkých farníkov pripraviť sa na vianočnú sv. spoveď. Začneme o 17.30 kajúcou pobožnosťou a katechézou s podnetmi k spytovaniu svedomia. Potom bude nasledovať hodinová tichá adorácia. Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude vo štvrtok (20.12.).

Veľké upratovanie kostolov pred Vianocami bude na budúcu sobotu (15.12.) od 9.00. Prosíme, aby prišli nielen členovia upratovacích skupín, ale aj ostatní farníci a zvlášť mladí ľudia. Veríme, že radi pomôžete.

V sobotu (22.12.) o 16.00 pozývame do farského dvora v Pruskom na „Živý betlehem”. Pri príchode bude súpis ľudu  – nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať vianočný punč a mastný chleba s cibuľou. Ak by mal niekto nejaké zvieratká do Živého Betlehema nech sa prihlási v sakristii.

Počas vianočných sviatkov organizuje hnutie eRko 24. ročník koledovania „Dobrá novina“ na pomoc chudobným krajinám. Naši koledníci vás radi navštívia a potešia spevom a peknými vinšmi v stredu 26. decembra. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii alebo cez formulár na farskej webovej stránke.

V sobotu 12. januára 2019 pozývame na 15. farský ples, ktorý sa uskutoční v KD Mikušovce. Zostalo ešte zopár voľných miest. Vstupenky v cene 17 € sú už vytlačené, môžete si ich zakúpiť u Jána Pecúša. Kto by chcel darovať niečo do tomboly, môže to priniesť na faru, do sakristie alebo na adresu Pruské č. 298. Výťažok z plesu bude venovaný ľuďom v núdzi.

V pondelok 28. januára 2019 sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej adorácie rodín za rodiny. Každý deň bude v inej farnosti Slovenska v čase od 8.00 do 20.00. Pretože ide o pracovný deň, prosíme tých, ktorí majú dopoludnia, resp. celý deň voľný, aby si rezervovali dopoludňajší čas a popoludňajšie časy po 15.00 prenechali rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu dopoludnia. Povzbudzujeme k adorácii celé rodiny i jednotlivcov. Rodina, ktorá sa zapíše na prihlasovacom hárku, umiestnenom vo farskom kostole v Pruskom pod chorusom, v prvom stĺpci ako 1. rodina, berie na seba záväzok povinnej účasti, aby eucharistický Ježiš nezostal v chráme osamotený. Pokiaľ sa táto rodina nemôže zúčastniť, nech zabezpečí v danom čase za seba náhradu. Ostatné rodiny sa môžu zapisovať na ďalšie miesta. Kontaktnou osobou je Peter Mojto. Svojou účasťou vyjadrime vzťah ku Kristovi – Spasiteľovi a prosme za naše rodiny.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.15