Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (19.1.2020)

 

Liturgický kalendár

Utorok

21.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice

spomienka

Piatok 24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka
Sobota 25.1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

sviatok

 

V stredu pozývame druhákov a tretiakov (8-9 roční) na pravidelné stretká v čase 17:00-18:30 v stretkárni. Šrvrtkami naďalej pokračujú stretká pre mladšie deti (5-8ročné) tiež v čase 17:00-18:30. Deťom je potrebné pribaliť prezúvky. Stretká majú za cieľ formovať duchovný život a rast vo viere u detí. Tvorivými aktivitami a hrou približujú animátori deťom rôzne náboženské témy. Snažíme sa o vytvorenie spoločenstva, v ktorom môžu deti zažiť prijatie, povzbudenie a ktoré im pomôže prežívať svoju vieru nie len v kostole,ale v každodennom živote. Súčasťou stretiek sú aj hry vonku alebo v telocvični, preto prosíme rodičov, aby deťom pribalili prezúvky. O občerstvenie je počas stretiek postarané. Vítame však každú ochotnú ponuku pomôcť s prípravou občerstvenia (dohodnite si to vopred s animátormi). Na stretká sú vítané všetky deti. Veková hranica je len orientačná. Vstup na stretká je voľný. Ak by ste nám chceli pomôcť s kancelárskymi potrebami či dobrovoľným príspevkom, oslovte animátorov. 

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční stretnutie v skupinách. Všetkých ostatných povzbudzujeme k adorácii, ktorá bude po sv. omši, počas ktorej sa budeme modliť za birmovancov. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi. 

Na budúcu nedeľu 26. januára je Nedeľa Božieho slova ustanovená pápežom Františkom v roku 2019. Povzbudzujeme Vás, aby bola dňom oslavy, štúdia, meditácie a šírenia Božieho slova v našich rodinách.

28. januára o 9:30 začíname ďalšiu sériu prednášok o výchove pod názvom Kurz pre rodičov detí do 10 rokov. Kurz pozostáva z 5 stretnutí, ktoré ponúkajú príležitosť zamyslieť sa nad výchovou, vypočuť si prednášku k jednotlivým témam a diskutovať o nich s inými rodičmi. Prihlásiť sa môžete do nedele 26.1. u p. Šatkovej (0948 555 341, ivkasatka@gmail.com). Bližie info na nástenke a na webe.

Prvé sv. prijímanie vo farskom kostole v Pruskom bude 31. mája.

Pripomíname ponuku na 7 - dňovú púť do Medžugoria (od 7. júna do 13. júna 2020). Poplatok za cestovné, ubytovanie, stravu a poistenie je 200 Eur. Prihlásiť sa môžete na t. č. 0903 281 799 formou sms. Do sms treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia a poštovú adresu. Prihlasovať sa môžete do 15. februára 2020. Duchovný doprovod púte zabezpečuje vdp. Jozef Jáňa. Bližšie info vo výveske.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 2, vedúca p. Mária Mojtová (Pruské). Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

16.00

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Ferdinand a Štefan

Utorok:         Za + z ruže sv. Kataríny

Streda:         Za členov ruže sv. Kataríny

Štvrtok:         + rod. Rybárová

Piatok:         + rod. Janíčková

Sobota:         + Rudolf, Mária, Anton, Jozef

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel