Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. pôstna - OZNAMY (17.3. 2019)

 

Liturgický kalendár

Utorok

19.3.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie

slávnosť

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli milodarom v zbierke na charitu. Zbierka činila 1.684,31 €.

Dnes poobede o 14.00 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty, ktorú bude mať mládež. Na budúcu nedeľu (24.3.) si ju pripravia ženy.

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa o 15.00 modlíme vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

V pondelok (18.3.) po večernej sv. omši v Pruskom, ktorá začína o 17.30, pozývame na Katechetický pondelok. Budeme pokračovať v rozoberaní Desatora.

Na slávnosť sv. Jozefa, v utorok (19.3.) o 17.30, pozývame do Farského kostola v Pruskom na sv. omšu, ktorú bude sprevádzať slovinský miešaný spevácky zbor diecézneho klasického gymnázia v Ľubľane. Po sv. omši bude nasledovať krátky koncert, ktorý sa uskutoční v rámci XX. medzinárodného stretnutia školských speváckych zborov v Trenčíne.

V piatok (22.3.) o 16.45 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty a o 17.30 na celofarskú sv. omšu, po ktorej bude krátka tichá adorácia so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V našom dekanáte sa vo Farnosti Ilava budú v dňoch 23.3. a 24.3. sláviť sv. omše za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka a za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 7, skupina p. Štefánie Poláčkovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

17.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

6.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30