Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

27. cezročná - OZNAMY (06. 10. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok 7.10.

Ružencovej Panny Márie

spomienka
Štvrtok 10.10.

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsv. Trojice v Žiline

sviatok
Sobotu 11.10.

Sv. Jána XXIII., pápeža

ľub.spomienka

 

V dnešnú nedeľu máme mesačnú oferu pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať. 

Dnes o 14.00 Vás pozývajú horlitelia ruží na spoločnú modlitbu litánií k Najsv. menu Ježiš s vyloženou sviatosťou oltárnou.

Vo štvrtok (10. 10.) sa vo farnosti Červený Kameň uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

Birmovanci, ktorí boli pokrstení u nás v Pruskom nemusia prísť potvrdzovať prihlášku, stačí vyplniť potrebné údaje, ktoré potom overíme na farskom úrade. Táto povinnosť platí pre tých, ktorí neboli pokrstení vo farnosti Pruské. 

Prosíme všetkých birmovancov, aby do 11. októbra (piatok) priniesli vyplnené prihlášky, ktoré budeme zbierať po svätých omšiach v sakristii jednotlivých kostolov.

Na budúcu nedeľu 13. otóbra budeme sláviť hody na filiálke v Krivokláte pri sv. omši o 11. hodine. Všetci ste srdečne pozvaní.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Zdenko Bezecný z Ilavy a Ľubomíra Štefancová z Dulova. Ľuboš Jakúbek z Pruského a Iveta Vráblová z Púchova. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 3, vedúca p. Beáta Gregušková. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské

17.30

6.30 6.30

6.30

17.30

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice              
Krivoklát 16.00 12.00 p         11.00
Vršatec   15.00 p 17.30        

 

Pondelok:      + Jozef

Utorok:         Za zosnulých z rodiny Pupákovej

Streda:         + Mária a Jozef

Štvrtok:         + Pavol a Terézia

Piatok:         + Anna, Otto, Helena

Sobota:         + Ľudovít

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel