Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

27. cezročná - OZNAMY (7.10. 2018)

 

Liturgický kalendár

Štvrtok

11.10.

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsv. Trojice v Žiline

sviatok

 

Dnes slávime hody v Krivokláte. Slávnostná sv. omša začne o 11.00, po ktorej bude nasledovať procesia a požehnanie obnoveného kríža. Srdečne ste pozvaní.

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Dnes o 15.00 sa vo Farskom kostole v Pruskom uskutoční organizačno-formačné stretnutie rodičov a detí, ktoré v tomto školskom roku pôjdu na 1. sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby nezabudli priniesť vyplnenú prihlášku, ktoré Vaše dieťa dostalo v škole na hodine náboženskej výchovy.

V mesiaci október vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posv. ruženca vo vlastných rodinách i v našom chráme. Znovu objavme hodnotu modlitby ruženca ako cesty k osobnému stretnutiu sa s Kristom.

Pozývame vás na Týždeň sv. omší s kňazmi, ktorí pôsobili v našej farnosti ako duchovnú prípravu na slávenie hodov v Pruskom. Každý deň od pondelka (8.10.) do soboty (13.10.) bude večerná sv. omša vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom. Po sv. omšiach bude pred kostolom malé agapé – občerstvenie, ktoré pripravujú veriaci z Pruského. Okrem kňazov uvedených v rozpise by mal počas týždňa prísť aj p. dekan Milan Zaujec. Príďte na sv. omše poďakovať kňazom za ich pôsobenie v našej farnosti.

Dátum

Kňaz

Poznámka

Pondelok - 8.10.

Milan Polák

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Utorok - 9.10.

Peter Klech

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Streda - 10.10.

Michal Kopecký

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Štvrtok - 11.10.

Vladimír Šupa

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Piatok - 12.10.

Juraj Hvolka

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Sobota - 13.10.

Michal Majerčík

Sv. omša o 17.45 v Pruskom

 

Vo štvrtok (11.10.) sa v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline uskutoční celodiecézna rekolekcia kňazov Žilinskej diecézy. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30.

V sobotu (13.10.) o 14.00 prijmú sviatosť manželstva Filip Polešenský a Katarína Syrová, bývajúci v Pruskom. O 15.00 Michal Gajdoš a Martina Rýdza, bývajúci v Bratislave a v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom Martin Hajdúch z Bohuníc a Katarína Sýkorová z Dubnice nad Váhom. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (14.10.) máme v našej farnosti farské hody. Slávnostnú sv. omšu o 10.15 v Pruskom budeme sláviť ako poďakovanie za úrodu a za našu farnosť. Po sv. omši budú na príhovor sv. Krištofa, patróna cestujúcich, požehnané autá. Zaparkovať môžete vo farskom dvore. Farský kostol je vyzdobený z plodov zeme – ovocia a zeleniny a bude na budúcu nedeľu otvorený do 20.00.

V sobotu 20. októbra od 9.00 do 14.00 sa v pastoračnom centre Jonatán uskutoční „Burza bez peňazí”. Ak máte doma detské oblečenie, knižky, hračky, elektrospotrebiče, športové potreby, jednoducho čokoľvek, čo je vám ľúto vyhodiť, môžete to darovať do burzy. V prípade, že sa veci neminú, venujeme ich tým, ktorí pomoc potrebujú. Všetky veci treba doniesť čisté a funkčné. Zber darovaných vecí bude v piatok 19. októbra v pastoračnom centre od 9.00 do 17.00.

V piatok 30. novembra organizujeme autobusový zájazd do SND v Bratislave na divadelné predstavenie „Nepolepšený svätec” o Silvestrovi Krčmérym. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii. Cena vstupenky je 7 €.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

17.30

17.30

17.30

15.00s

17.30

15.00s 

17.45

7.20  10.15

17.45

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.15