Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

29. cezročná - OZNAMY (21.10. 2018)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

22.10.

Sv. Ján Pavol II., pápež

ľubovoľ. spomienka

 

Ďakujeme všetkým organizátorom a účastníkom „Burzy bez peňazí” za ochotu a otvorené srdcia.

Dnes slávime v Cirkvi misijnú nedeľu. Po sv. omšiach sa koná celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný farnostiam v Etiópii. Podľa svojich možností podporte aj toto misijné dielo Cirkvi. O 14.00 sa budeme modliť misijný ruženec pri kaplnke nad Bohunicami.

Počas nasledujúceho týždňa bude prebiehať potravinová zbierka pre kňazský seminár a pastoračné centrum. Trvanlivé potraviny, zemiaky, ovocie, zeleninu, zaváraniny, orechy a iné môžete priniesť počas týždňa na farský dvor pred garáže. Za všetky vaše dary a štedrosť už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Pozývame všetkých miništrantov i tých, ktorí by chceli miništrovať, na miništrantské stretnutia, ktoré sa uskutočnia počas nasledujúceho týždňa (22.-25.10.) po večerných sv. omšiach. V pondelok v Krivokláte a v Pruskom, v utorok v Horovciach, v stredu na Vršatci a vo štvrtok v Dulove.

Kto by sa chcel zapojiť do prípravy Jasličkovej pobožnosti v Pruskom, nech príde vo štvrtok (25.10.) o 18.00 do stretkárne. V Horovciach nech sa spojí s Marošom Tomanom a v Dulove nech sa prihlási v sakristii.

V piatok (26.10.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou. Po adorácii sa uskutoční ružencový pochod Slovenského dohovoru za rodinu.

V sobotu (27.10.) o 15.00 prijmú sviatosť manželstva Róbert Žilinčík z Dubnice nad Váhom a Jana Florišová z Tuchyne. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (28.10.) si dlhšie pospíme, pretože sa mení letný čas na zimný. O 3.00 sa hodiny posunú naspäť na 2.00.

Naša farnosť sa zapojí do kampane „Sviečka za nenarodené deti“, ktorú si môžete zakúpiť na budúcu nedeľu (28.10.) po sv. omšiach pri východoch kostola za dobrovoľný príspevok 1 €. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

V novembri pripravujeme Kurz pre rodičov tínedžerov. Je to séria piatich stretnutí, ktoré dávajú príležitosť všetkým, ktorí vychovávajú deti od 11 do 18 rokov, na chvíľu si od detí oddýchnuť, zamyslieť sa nad svojou výchovou, vypočuť si pútavú prednášku a diskutovať s ďalšími rodičmi o tom „ako na to“. Môže byť pre vás úžasné zistiť, že na to nie ste sami a pozbierať nápady od ostatných rodičov. Na kurz sa treba prihlásiť u Ivky Šatkovej. Kontakt a viac informácií nájdete na plagáte a na farskej webovej stránke.

Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do apoštolátu Združenia Zázračnej medaily a prijať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojho príbytku. Zoznamy sú vzadu v kostole.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

15.00s

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30