Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

3. cezročná - OZNAMY (27.1. 2019)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

28.1.

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

spomienka

Štvrtok

31.1.

Sv. Ján Bosco, kňaz

spomienka

Sobota

2.2.

Obetovanie Pána

sviatok

 

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach mesačná ofera pre potreby farnosti. Za každý váš milodar už vopred úprimné Pánboh zaplať!

V pondelok (28.1.) sa naša farnosť zapojí do celoročnej štafetovej adorácie rodín za rodiny Slovensko 2019. Vo farskom kostole je už zabezpečená adorácia na každú hodinu od 8.00 do 20.00. Povzbudzujeme zapojiť sa aj ďalšie rodiny. Informácia o zapojení našej farnosti, i konkrétnych rodín, bude odvysielaná aj na rádiu Lumen.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca február:

Bohunice: v pondelok od 16.30 (17.30 sv. omša) 

Krivoklát: v pondelok od 17.00 (17.30 sv. omša)

Horovce: v utorok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.30

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: v stredu od 17.00 (17.30 sv. omša)

Dulov: vo štvrtok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v tomto týždni: Bohunice v pondelok od 8.00, Pruské vo štvrtok od 8.00, Horovce vo štvrtok od 8.00, Dulov vo štvrtok od 10.00.

V sobotu (2.2.) je sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omšiach v Pruskom ráno o 6.30 a večer o 17.45 bude obrad požehnania sviec (hromničiek). Prineste si so sebou sviece. Po rannej sv. omši v sobotu pozývame na mariánsku pobožnosť.

V sobotu (2.2.) o 15.00 prijmú sviatosť manželstva Martin Baliga a Gabriela Porubská, bývajúci v Dubnici nad Váhom. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

V nedeľu (24.2.) o 14.30 pozývame všetky deti do farskej telocvične v pastoračnom centre na Karneval s témou Noemova archa. Pre každú masku bude pripravená malá odmena a občerstvenie.

2% zo svojich daní môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú v sakristii, príp. si ich môžete stiahnuť z farskej internetovej stránky. Kto v roku 2018 odpracoval 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať 3 %. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2018, v rozsahu najmenej 40 hodín, vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristii. Upozorňujeme, že údaje do vyhlásenia je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 14, skupina mládežníkov Julky Zlatošovej. Vďaka za ochotu pomôcť. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli vyniesť vianočný strom a betlehem z farského kostola i na filiálkach a pri upratovaní.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

15.00s  17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30