Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (26. 1. 2020)

 

Liturgický kalendár

Utorok

28.1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

Piatok 31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza

spomienka
Nedeľa 2. 2.

Obetovanie Pána

sviatok

 

Z praktických dôvodov budú v tomto týždni zmeny: Spovedanie chorých pred prvým piatkom bude nasledovne: v utorok od 8.00 navštívi p. farár chorých, ktorých má nahlásených. Vo štvrtok od 8.00 navštívi kaplán chorých, ktorých navštevuje.

Spovedať pred prvým piatkom začneme už v tomto týždni nasledovne: V utorok od 16.00 budeme spovedať v Horovciach a sv. omša tam bude o 17.30. V stredu budeme spovedať od 16.00 v Dulove a o 17.30 tam bude sv. omša. Budúci týždeň v Horovciach a Dulove prvopiatkové spovedanie nebude! Na Vršatci bude sv. omša nie v stredu ale vo štvrtok o 17.30.

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční spoločné stretnutie s kňazom  Petrom Gombitom, ktorý sa venuje práci s ľuďmi bez domova. Po sv. omši sa bude premietať krátky film a vypučujeme si osobné svedectvá. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi. Pozývame Vás, aby ste ostali aj na programe po sv. omši. Adorácia z tohto dôvodu bude pred sv. omšou od 16.30. 

V sobotu 1. februára je prvá sobota v mesiaci. Po rannej sv. omši bude Fatimská pobožnosť.

Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Obetovanie Pána. Sviece budeme požehnávať pred sv. omšou o 10.15. Môžete si priniesť sviece, ktoré požehnáme pred vstupom do kostola. Po tomto požehnaní bude slávnostný vstup so sprievodom. Tento deň je 24. svetový deň zasväteného života, preto pamätajme vo svojich modlitbách na všetkých, ktorí svoj život zasvätili Pánu Bohu. Budúca nedeľa je zároveň prvá v mesiaci február - zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! 

Dňa 9. februára o 15.00 pozývame deti do Pastoračného centra Jonatán, kde sa uskutoční karneval s témou “Stvorenie sveta”. 

2% zo svojich daní na podporu aktivít v našej farnosti môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán vyplnením Vyhlásenia, ktoré sú k dispozícii v sakristii, príp. si ich môžete stiahnuť z farskej internetovej stránky. Potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia väčšinou vydávajú priamo zamestnávatelia, ale kto by potreboval, je k dispozícii aj to. Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v sakristii, do schránky farského úradu alebo priamo zalsať na daňový úrad.
Kto v roku 2019 odpracoval najmenej 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať až 3 %. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2019 vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristii na farskom úrade. Viac informácií o tom ako darovať podiel zaplatenej dane nájdete tiež na stránke farnosti.

Od prvého piatku 7.2. budú v našej farnosti pokračovať Pochody za rodinu spojené s modlitbou sv. ruženca. Pozývame všetkých zapojiť sa a modlitbou i svojim postojom podporiť tradičnú rodinu.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 3, vedúca p. Beáta Gregušková. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

17.30

 

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

17.30

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + rodičia a Mária, Oľga

Utorok:         + Imrich, Helena, Zuzana a manžel

Streda:         Za členov ruže ruže Sv. rodiny

Štvrtok:         + rodičia Margita, Ondrej, Anna, Vincent

Piatok:         + matka

Sobota:         Za obrátenie syna

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel