Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

3. veľkonočná - OZNAMY (5.5. 2019)

 

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera (12.5.) bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Za každý Váš milodar už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Dnes poobede o 14.00 pozývame na májovú pobožnosť pri kaplnke na Dráhach v Horovciach. Na budúcu nedeľu (12.5.) bude pobožnosť pri kaplnke v Bohuniciach pri kaštieli.

V pondelok (6.5.) po večernej sv. omši v Pruskom, ktorá začína o 17.30, pozývame na katechetický pondelok. Budeme pokračovať v rozoberaní Desatora.

Vo štvrtok (9.5.) sa v našej farnosti uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30 vo Farskom kostole v Pruskom. Srdečne ste pozvaní. Ranná sv. omša vo štvrtok nebude.

V piatok (10.5.) pozývame na evanjelizačný večer s názvom: Boží dotyk. Stretnutie začne sv. omšou o 17.30, po ktorej budú nasledovať chvály, slovo pod vedením Petra Liptáka a modlitby za naplnenie Duchom Svätým. Predpokladaný koniec stretnutia je o 20.30.

V sobotu (11.5.) pozývame deti a mládež na Misijnú púť detí v Rajeckej Lesnej s témou: „Putujeme s blahoslavenou Ankou Kolesárovou”. Autobus bude odchádzať ráno 7.15 z námestia pred kostolom v Pruskom, so zastávkami o 7.25 v Dulove a 7.35 v Horovciach. Cena za dopravu je 1 €. Ako obetný dar prineste konzervu. Prihlasovanie po sv. omši v sakristii alebo cez formulár na internetovej stránke našej farnosti. Viac informácii nájdete na stránke www.erko.sk.

V sobotu (11.5.) o 14.00 prijmú sviatosť manželstva Tomáš Lukeš a Vladimíra Bartáková, bývajúci v Brne v Českej republike. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

V sobotu (18.5.) Farnosť Ladce pozýva na tradičnú Celoslovenskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Doprava autobusmi je zabezpečená takto: jeden autobus na krížovú cestu bude odchádzať z námestia pri kostole v Pruskom o 11.45 a dva autobusy na sv. omšu budú odchádzať o 13.45: jeden z námestia pri kostole v Pruskom a druhý (zberný) z Horoviec cez Dulov a Pruské. Netreba sa nahlasovať, stačí prísť.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 12, skupina p. Ľudmily Mončekovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

9.30

17.30

14.00s

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.30