Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

30. cezročná - OZNAMY (27. 10. 2019)

Liturgický kalendár

 

Pondelok

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

sviatok

Piatok 1.11.

Všetkých svätých

slávnosť
Sobota 2.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

spomienka

 

Úprimná vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili a obetovali svoj čas i sily pri príprave slávnosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul v našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení svojim hojným požehnaním.

Zbierka na misie bola 2289, 88 €, úprimné Pán Boh zaplať.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: Bohunice v pondelok od 16.30. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce v utorok od 16.00. Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu od 17.00. Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v stredu od 15.30. Žiakov a študentov v stredu od 12.30 do 13.30

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00. 

Naša farnosť sa zapojí do kampane „Sviečka za nenarodené deti“, ktorú si môžete zakúpiť dnes po sv. omšiach pri východoch kostola za dobrovoľný príspevok 1 € za malú sviečku a 4 € za veľkú. Výťažok z predaja bude odoslaný na podporu aktivít Fóra života.

V piatok (1.11.) je cirkevne prikázaný sviatok – slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. V tento deň budú aj pobožnosti na cintorínoch nasledovne: Horovce + Dulov a Krivoklát o 14.00; Savčina a Bohunice o 14.30; Podvažie o 15.00; Vršatec o 15.30; Pruské o 16.00. Krypty vo františkánskom i farskom kostole budú otvorené na modlitby za zomrelých 1. a 2. novembra od 8.00 do 20.00.

V sobotu (2.11.) máme Spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú v Pruskom ráno o 6.30 a večer 17.45 v Dulove 16.00. a v Horovciach 17.30.

Prosíme Vás, aby ste pamätali na možnosť získania úplných odpustkov v prospech zosnulých a využili tieto dve možnosti:

  1. Návšteva kostola alebo kaplnky spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra.
  2. Návšteva cintorína (alebo krypty) spojená s modlitbou za zosnulých. Tieto odpustky možno získať raz denne v čase od 1. do 8. novembra.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa vyžaduje: svätá spoveď (krátko pred tým, alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Vo všeobecnosti však treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj k všednému.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu bude mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľuboš Svitok z Poruby a Veronika Ďurišová z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Dňa 2. 12. sa v pastoračnom centre uskutoční odber krvi od darcov. Podmienky pre darovanie krvi si môžete prečítať na plagátoch.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 6, vedúca p. Daniela Krivoklátska. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

 

6.30

 

6.30

 

6.30

 

6.30

7.20

10.15

17.45

6.30

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

8.00

16.00

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

9.15

17.30

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Emil     

Utorok:        + Mária  

Streda:         Za dary Ducha Svätého pri štúdiu pre Janku  

Štvrtok:        + Rudolf, Júlia a deti

Piatok:          7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel        

Sobota:         ráno 6.30 na úmysel večer 17.45 na úmysel

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel