Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

4. adventná - OZNAMY (23.12. 2018)

 

Liturgický kalendár

Utorok

25.12.

Narodenie Pána

slávnosť

Streda

26.12.

Sv. Štefan, prvý mučeník

sviatok

Štvrtok

27.12.

Sv. Ján, apoštol a evanjelista

sviatok

Piatok

28.12.

Sv. Neviniatka, mučeníci

sviatok

Nedeľa

30.12.

Nedeľa Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

sviatok

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri rôznych službách počas celého Adventného obdobia: tým, ktorí piekli a roznášali vianočné oblátky; tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s rorátnymi raňajkami pre deti v pastoračnom centre; tým, ktorí pomohli pri veľkom upratovaní, spoločnej sv. spovedi, Živom betleheme; p. starostovi z Bohuníc za zabezpečenie pekného vianočného stromu do farského kostola, i všetkým bohuznámym darcom. Nech Vaše srdcia naplní radosť a Božie požehnanie.

V pondelok (24.12.) ráno o 6.30 pozývame na poslednú adventnú sv. omšu. Tí, ktorí sa nestihli vyspovedať (docestovaní, študenti…), pozývame zajtra ráno prijať sviatosť zmierenia. Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšou.

Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať do kostola na Štedrý deň.

Polnočné sv. omše budú v Pruskom a v Horovciach o 24.00, v Dulove o 22.30. Na polnočnú v Pruskom môžete prísť oblečení v krojoch.

V utorok (25.12.) je slávnosť a prikázaný sviatok Narodenia Pána. Sv. omše budú aj v Krivokláte o 9.00 a na Vršatci o 10.30. Po sv. omšiach bude vianočná ofera. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Na Božie narodenie deti pozývajú na jasličkové slávnosti. V Dulove o 14.00, v Pruskom 15.00 a v Horovciach o 16.00.

V stredu (26.12.) je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše budú v nedeľných časoch.

Na Božie narodenie a na sv. Štefana bude farský kostol otvorený do 20.00. Príďte sa spolu s deťmi pokloniť novonarodenému Spasiteľovi.

Počas vianočných sviatkov organizuje hnutie eRko 24. ročník koledovania „Dobrá novina“ na pomoc chudobným krajinám. Naši koledníci vás radi navštívia a potešia spevom a peknými vinšmi v stredu (26.12.). Prihlásiť sa ešte môžete po sv. omšiach v sakristii alebo cez formulár na farskej webovej stránke. V Dulove začnú koledníci o 9.30, v Krivokláte o 10.30, v Horovciach o 11.30, v Bohuniciach o 12.00, na Vršatci a v Pruskom o 13.00.

V piatok (28.12.) o 17.30 Vás pozývame na celofarskú sv. omšu s adoráciou a vianočnými koledami.

Na budúcu nedeľu Sv. rodiny (30.12.) pri sv. omšiach požehnáme rodiny, manželstvá a budúce mamičky.

Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farského kostola farníci zo skupiny č. 9, vedúca p. Zuzana Gužíková. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

24.00

7.20  10.15 17.45

7.20  10.15 17.45

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

22.30

8.00

8.00

 

 

 

8.00

Horovce

24.00

9.15

9.15

 

 

 

9.15

Krivoklát

 

9.00

 

 

 

 

 

Vršatec

 

10.30