Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

4. veľkonočná - Dobrého pastiera - OZNAMY (12.5. 2019)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

13.5.

Blahoslavená Panna Mária Fatimská

ľubovoľ. spomienka

Utorok

14.5.

Sv. Matej, apoštol

sviatok

Štvrtok

16.5.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

spomienka

 

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Za každý Váš milodar úprimné Pánboh zaplať. Nezabúdajme prosiť, aby Pán vzbudil nové duchovné povolania aj v našej farnosti.

Dnes je aj Deň matiek. Spomeňme si na naše mamy, nezabúdajme na nich v našich modlitbách a poďakujme im za ich lásku a obetavosť.

Dnes poobede o 14.00 pozývame na májovú pobožnosť pri kaplnke v Bohuniciach pri kaštieli. Na budúcu nedeľu (19.5.) bude pobožnosť na Vršatci pri kaplnke na Brezovej.

Vo štvrtok (16.5.) sa zúčastníme na Kňazskom dni v Nimnici. Z tohto dôvodu bude sv. omša v Pruskom i v Dulove ráno o 6.30.

V piatok (17.5.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu (18.5.) Farnosť Ladce pozýva na tradičnú Celoslovenskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Doprava autobusmi je zabezpečená takto: jeden autobus na krížovú cestu bude odchádzať z námestia pri kostole v Pruskom o 11.45 a dva autobusy na sv. omšu budú odchádzať o 13.45: jeden z námestia pri kostole v Pruskom a druhý (zberný) z Horoviec cez Dulov a Pruské. Netreba sa nahlasovať, stačí prísť.

V sobotu (18.5.) o 15.00 prijmú v Pruskom sviatosť manželstva Rastislav Majerech a Michaela Pechancová, bývajúci v Dubnici nad Váhom a o 15.00 v Horovciach Michal Velas a Tatiana Bieliková, obaja z Horoviec. Obom párom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (19.5.) o 15.00 bude v kostole v Pruskom nácvik na Slávnosť 1. sv. prijímania. Účasť prvoprijímajúcich detí spolu s rodičom je nutná.

V dňoch 24.-26. mája 2019 pozýva Združenie zázračnej medaily na duchovné cvičenia s P. Ondrejom Skočíkom, CM, ktoré sa uskutočnia v Penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch. Prihlasovanie na: sr.gemma.zzm@gmail.com alebo na čísle: 0910 842 255.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 13, skupina p. Márie Mojtovej z Bohuníc. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

6.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

15.00s

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30