Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

5. veľkonočná - OZNAMY (19.5. 2019)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli milodarom v zbierke na seminár. Zbierka činila 1.602,12 €.

Dnes poobede o 14.00 pozývame na májovú pobožnosť na Vršatci pri kaplnke na Brezovej. Na budúcu nedeľu (26.5.) bude pobožnosť v Krivokláte pri zvonici.

Dnes popoludní o 15.00 a v stredu (22.5.) o 17.00 budú v kostole v Pruskom nácviky na Slávnosť 1. sv. prijímania. Účasť prvoprijímajúcich detí spolu s rodičom je nutná.

V piatok (24.5.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu a po nej na adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou, pri ktorej budeme prosiť za Cirkev v Číne a prenasledovaných kresťanov.

V sobotu (25.5.) o 9.00 bude vo Farskom kostole v Pruskom sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných. Po sv. spovedi bude veľké upratovanie kostola a okolia pred kostolom. Už vopred vďaka všetkým rodičom za ochotu pomôcť.

V sobotu (25.5.) si v Banskej Štiavnici vyslúžia sviatosť manželstva Róbert Sedlák z Košíc a Mária Cíbiková z Dulova. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (26.5.) o 10.15 bude vo Farskom kostole v Pruskom Slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme tých, ktorí nemajú v rodine prvoprijímajúce dieťa, aby využili možnosť inej sv. omše. Chceme Vás tiež poprosiť o modlitby za všetky prvoprijímajúce deti a ich rodiny.

V dňoch 15.-19. júla 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre mládež od 15 do 18 rokov na Orave. Zostali ešte voľné miesta, prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii do budúcej nedele (26.5.). Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 60 €.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30