Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

6. cezročná - OZNAMY (17.2. 2019)

 

Liturgický kalendár

Piatok

22.2.

Katedra sv. Petra, apoštola

sviatok

Sobota

23.2.

Sv. Polykarp, biskup a mučeník

spomienka

 

V pondelok (18.2.) po večernej sv. omši, ktorá začína o 17.30, pozývame všetky mamy do Farského kostola v Pruskom na Modlitby matiek pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Pri príležitosti sviatku Katedry sv. Petra, apoštola od poludnia 21. do polnoci 22. februára môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

V piatok (22.2.) o 17.30 Vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou. Po adorácii sa uskutoční ružencový pochod Slovenského dohovoru za rodinu. V modlitbe a svojím postojom príďte podporiť tradičnú rodinu, ktorá čelí útokom z mnohých strán.

V nedeľu (24.2.) o 14.30 pozývame všetky deti do farskej telocvične v pastoračnom centre na Karneval s témou Noemova archa. Pre každú masku bude pripravená malá odmena a občerstvenie.

Okrem júlového tábora pre mládež na Orave, plánujeme v dňoch 11.-18. augusta 2019 aj letný pobytový tábor pre deti od 10 do 14 rokov v Podskalí. Viac informácií prinesieme začiatkom marca.

Páter Ján Štefanec pozýva v dňoch 14.-17. marca 2019 na duchovné cvičenia do exercičného domu na Kalvárii v Nitre a v dňoch 8.-17. mája 2019 na Púť po stopách Sv. Pavla, prvých kresťanských komunít a ekumenických koncilov – Turecko. Viac informácii nájdete na plagátoch vo výveske.

2% zo svojich daní môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú v sakristii, príp. si ich môžete stiahnuť z farskej internetovej stránky. Kto v roku 2018 odpracoval 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať 3 %. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2018, v rozsahu najmenej 40 hodín, vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristii. Upozorňujeme, že údaje do vyhlásenia je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 3, skupina p. Beáty Greguškovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

Bohunice

14.30 p