Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

7. veľkonočná - OZNAMY (2.6. 2019)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

3.6.

Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

spomienka

Streda

5.6.

Sv. Bonifác, biskup a mučeník

spomienka

Nedeľa

9.6.

Zoslanie Ducha Svätého

slávnosť

 

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Prostriedky na masmédiá, okrem dnešnej zbierky, môžete zaslať aj poštovým poukazom cez poštu alebo bezhotovostne na účet Žilinskej diecézy. Poštové poukazy sú vzadu na stolíku. V prípade výberu konkrétneho rádia, televízie, časopisu uveďte jeho názov do správy pre prijímateľa. V prípade neuvedenia, prostriedky budú zaslané najmä Rádiu Lumen, do ktorého Žilinská diecéza uhrádza pravidelný príspevok.

Dnes poobede Farnosť Ladce pozýva na koncert „Musica cordis – hudbou k srdcu” na hore Butkov. Dva autobusy budú odchádzať z námestia pri kostole v Pruskom o 14.45. Netreba sa nahlasovať, stačí prísť.

Na budúci týždeň v stredu, v piatok a v sobotu máme letné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za nové duchovné povolania.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca jún:

Bohunice: v pondelok od 16.30 (17.30 sv. omša) 

Krivoklát: v pondelok od 17.00 (17.30 sv. omša)

Horovce: v utorok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.30

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: v stredu od 17.00 (17.30 sv. omša)

Dulov: vo štvrtok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov v piatok od 12.30 do 13.30. Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v tomto týždni: Bohunice v pondelok od 8.00, Pruské vo štvrtok od 8.00, Horovce vo štvrtok od 8.00, Dulov vo štvrtok od 10.00.

V sobotu (8.6.) o 10.00 pozývame miništrantov celej farnosti na miništrantské stretnutie. Stretneme sa na farskom dvore.

V sobotu (8.6.) o 15.00 prijmú sviatosť manželstva Martin Remenár z Trenčianskej Teplej a Katarína Štefancová z Dulova. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (9.6.) bude mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať.

Na budúcu nedeľu (9.6.) o 15.00 pozývame deti a rodičov na rodinnú opekačku (z vlastných zásob) na farskom dvore v Pruskom. Pre deti budú pripravené hry, aktivity, eRko tance a malé odmeny. V prípade nepriaznivého počasia bude ohlásený náhradný dátum.

V dňoch 15.-19. júla 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre mládež od 15 do 18 rokov na Orave. Zostali ešte voľné miesta, prihlásiť sa môžete dnes po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 60 €. V prípade nedostatočného záujmu sa tábor neuskutoční.

Letný tábor pre deti od 10 do 14 rokov je už obsadený. Prosíme rodičov, aby priniesli do kancelárie farského úradu prihlášky, v opačnom prípade zaujmú miesta náhradníci.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola nová skupina č. 15 - členov spevokolu GEN 80, s vedúcim Jánom Šatkom. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30