Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

8. cezročná - OZNAMY (3.3. 2019)

 

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na charitu. Okrem tejto zbierky môžete počas pôstneho obdobia formou „Pôstnej krabičky pre Afriku“ pomôcť deťom a rodinám v krajinách Afriky. Obálky s krabičkami sú vzadu na stolíku.

Popolcovou stredou (6.3.) začíname pôstne obdobie. Sv. omše spojené s obradom značenia popolom budú v Pruskom o 6.30 a 17.30, v Horovciach o 17.30 a v Dulove o 18.30. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Nezabudnime, že v tento deň je pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia.

Vo štvrtok (7.3.) sa vo Farnosti Ladce uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30 v Kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Srdečne ste pozvaní.

Program na pôstne obdobie:

Od Popolcovej stredy večer (6.3.) do soboty večera (9.3.) bude vo Farskom kostole v Pruskom Trojdňová adorácia – 3x24 hodín, ktorá vyvrcholí v sobotu po večernej sv. omši Taizé modlitbami. Pri krstnom prameni bude pripravený panel, kde môžete napísať Vaše úmysly a prosby.

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme o 15.00 modliť vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva. Na jednotlivé hodiny trojdňovej adorácie a predmodlievanie korunky sa môžete zapísať na pripravené hárky vzadu na stolíku.

Každý pondelok pozývame po večernej sv. omši v Pruskom, ktorá začína o 17.30, na Katechetický pondelok. Po úvodnom januárovom stretnutí budeme pokračovať v rozoberaní Desatora. Začneme hneď zajtra – v pondelok (4.3.).

Pri sv. omšiach vo všedných dňoch budú bývať pôstne zamyslenia a každý pôstny piatok bude po celofarskej sv. omši, ktorá začína o 17.30, krátka tichá adorácia.

V piatky o 16.45 a v nedele o 14.00 pozývame do Farského kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty. V piatky si ju budú pripravovať miništranti s kňazom a v nedele budú bývať „stavovské” Krížové cesty. Na budúcu nedeľu (10.3.) si ju pripravia seniori. Tento piatok kvôli adorácii ešte krížová cesta nebude.

Mužov a otcov pozývame v piatok (15.3.) o 19.00 na nočnú Krížovú cestu z Lietavskej Závadky do Sedla pod Roháčom. Stretneme sa na farskom dvore. Zoberte si turistickú obuv a čelovku. Kto môže ísť autom, nech príde s ním rovno na farský dvor.

Na slávnosť sv. Jozefa, v utorok (19.3.) o 17.30, pozývame do Farského kostola v Pruskom na sv. omšu, ktorú bude sprevádzať slovinský miešaný spevácky zbor diecézneho klasického gymnázia v Ľubľane. Po sv. omši bude nasledovať krátky koncert, ktorý sa uskutoční v rámci XX. medzinárodného stretnutia školských speváckych zborov v Trenčíne.

Na sviatok Zvestovania Pána (25.3.) je aj Deň počatého dieťaťa. V našom dekanáte sa vo Farnosti Ilava budú v dňoch 23.3. a 24.3. sláviť sv. omše za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka a za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine.

V sobotu (30.3.) o 8.30 budeme putovať na sv. omšu a Krížovú cestu do Terchovej. Prihlasovať sa môžete po sv. omšiach v sakristii alebo na farskej webovej stránke. Cena za dopravu: 5 € dospelí, 2 € deti a mládež.

Na 4. pôstnu nedeľu (31.3.) sa zapojíme do charitatívnej akcie „Podeľme sa!”. Po sv. omši o 10.15 v Pruskom budeme  pred kostolom podávať pôstnu polievku.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 5, skupina p. Emílie Machalovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

18.30

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

17.30

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

17.30