Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Muž: co budze neška na večeru?
Žena: nič!
Muž: šak ani včera šme nič nemali!
Žena: ja znam, spravela som na dva dni...

Mojím cieľom v roku 2018 je dosiahnuť ciele z roku 2017, ktoré mali byť hotové už v roku 2016, pretože som to sľúbil už v roku 2015.

Rada: Mastné fľaky nebudú také viditeľné na vašom saku, ak si ho neoblečiete.

Prečo malé deti behajú po kostole? Lebo vedia, že Pán Boh je všade...

Blondínky dve v lese hľadajú stromček a po dvoch hodinách už veľmi unavene hovorí jedna: „Ty počúvaj, ja už nevládzem, som unavená, vezmime aj neozdobený.“

-Slečna, bozk od vás by ma pripravil o rozum.
-A nepobozkala som vás ja už niekedy ?!
„Musíte si každý deň nájsť čas na odpočívanie v Pánovi, na modlitbu. Modlitba je odpočívaním v Bohu.“  Pápež František

Nedeľné omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Horovce 9.00
Dulov 8.00
Tuchyňa 9.00
Mikušovce 10.30

BIRMOVKA

Program prípravy 2017

Birmovný patrón

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý, alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

·         Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.

·         Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).

·         Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.

·         Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.

·         Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

      Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela - patrónom je sv. Michal - archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).

Zoznamy a životopisy svätých

Birmovný rodič

Tak ako každý birmovanec aj ja si slobodne zvolím svojho birmovného rodiča. Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov - kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah.  Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.§2.:

·         aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

·         aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

·         aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; (rozvod, odpad od viery, potrat bez rozhrešenia...)

·         aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.

·         Môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) - ak žije v manželstve tak musí byť zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á);

·         je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

FOTO - birmovka 2015

VIDEO - nácvik piesni

Sviatosť birmovania bude udelená v roku 2017. Program prípravy vyhlasujeme v nedeľných oznamoch.

prvé stretnutie a zápis 

Nezabúdajte, že základom života viery a prípravy na túto siatosti je: nedeľná svätá omša, každodenná modlitba a mesačná svätá spoveď.