Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

DOČASNÉ ZRUŠENENIE AKCIÍ VO FARNOSTI

Milión detí sa modlí ruženec

Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia platné od 15.10. 2020 pozývame deti a rodiny k zjednoteniu sa v modlitbe posv. ruženca Z našich DOMOVOV v nedeľu o 17:00 hod. Modlime sa spoločne za JEDNOTU, MIER vo svete, aj za ukončenie tejto ťažkej situácie. (VIAC NA FACEBOOK-U FARNOSTI)

Stretká

Od 15.10. 2020 až do odvolania RUŠÍME stretká pre deti. Myslíme na vás v modlitbe a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle. Držte sa v zdraví a buďte dobrí, ak môžete!

Florbal

Od 13. 10. 2020 sú načas zrušené naše florbalove aktivity - tak pre malých florbalistov ako aj pre starších. Ostaňme fit, ostaňme zdraví a tešíme sa na ďalšie skríženie florbalových palíc!