Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Florbalový turnaj miništrantov v Bolešove

V sobotu, 04.01.2020 sa vo farnosti Bolešov uskutočnil florbalový turnaj miništrantov. Zúčastnili sa ho aj miništranti z farnosti Pruské pod vedením p. kaplána Jozefa Kocifaja. Chlapci v kategórii starších miništrantov obsadili výborné tretie miesto a získali bronzové medaily. Turnaja sa zúčastnili: horný rad zľava: Matúš Mičuda, Dominik Hlaváč, p. kaplán, Ján Šatka mladší, Pavol Mojto, Maroš Mojto, Radoslav Zlatoš, Michal Srnec. Dolný rad: Šimon Ondrášik, brankár Urban Cíbik. Chlapcom a p. kaplánovi úprimne blahoželáme :-)