Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

HODOVÁ SVÄTÁ OMŠA V SAVČINEJ

 

Pri príležitosti sviatku Panny Márie Kráľovnej sme dnes o 09:00 hod. slávili sv. omšu pri kaplnke v Savčinej, ktorá je zasvätená našej Nebeskej Matke.  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu slávnosti a takisto aj za agapé po sv. omši.

V prílohe nájdete fotografie z dnešnej slávnostnej svätej omše a pár historických fotografií z čias, kedy spravoval farnosť vdp. dekan Jozef Pavlásek.