Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRISTA Kráľa - OZNAMY (20. 11. 2016)

Budúca nedeľa je 1. adventná. Kto chce prispieť na celoslovenskú zbierku na charitu, môže dať do pokladničky v kostole. Na prvú adventnú nedeľu budeme požehnávať adventné vence. Môžete ich položiť na začiatku svätej omše pred obetný stôl.

Od pondelka začíname piecť v pastoračnom centre vianočné oblátky. Dobrovoľníci, môžete sa zapojiť v pracovných dňoch od 8.00 ráno do 20.00 večer.

Odchod autobusu na muzikál „Povolanie pápež“ je v stredu o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Aj decembrové predstavenie je už obsadené. Ak by bol záujem, objednáme ďalší termín.

Vo štvrtok o 17.00 hodine vás pozývame do pastoračného centra na biblické stretnutie pod vedením Jozefa Šelingu na tému: Milosrdný Samaritán.

V piatok večer bude celofarská sv. omša s adoráciou a autobusom o 16.30 z Mikušoviec.

Aj v tomto roku budeme počas Vianoc koledovať DOBRÚ NOVINU, a tým pomáhať deťom vo farnostiach v Afrike, kde sa majú oveľa horšie ako my tu na Slovensku. Rodiny, ktoré chcete, aby vás koledníci navštívili, nahláste sa v sakristii. Prvé stretnutie koledníkov v Pruskom bude budúcu nedeľu o 14.00 v klubovni.

Do budúcej nedele nahláste v sakristii mená a adresy chorých, ktorých budeme navštevovať počas prvopiatkového týždňa a vyslúžime im už svätú spoveď pred vianočnými sviatkami. Tých, ktorých chodíme spovedať pravidelne, nahlasovať nemusíte.

1. sväté prijímanie bude v Mikušovciach 14. mája a v Pruskom 21. mája 2017. Sviatosť birmovania bude udelená žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ Pruské a Mikušovce v budúcom roku. Dátum oznámime začiatkom roka po tom, ako ho určí Biskupský úrad v Žiline.

Dňa 7. januára 2017 sa v Kultúrnom dome v Mikušovciach uskutoční farský ples. Kto by chcel niečo darovať do tomboly, môže to priniesť na faru alebo do sakristie.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.3o

 

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.0o