Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Krížové cesty

V piatky o 16.45 a v nedele o 14.00 pozývame do Farského kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty. V piatky si ju budú pripravovať miništranti s kňazom a v nedele budú bývať „stavovské” Krížové cesty. V nedeľu (17.3.) si ju pripraví mládež. Na budúcu nedeľu (24.3.) si ju pripravia ženy. V Dulove bude v nedeľu (17.3.) o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty ku krížu na Galovici, ktorú si pripravia muži z Dulova.