Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Misijný ruženec

V nedeľu (21.10.) budeme sláviť ako misijnú nedeľu. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný farnostiam v Etiópii. Podľa svojich možností podporte aj toto misijné dielo Cirkvi. O 14.00 sa budeme modliť misijný ruženec pri Kaplnke sv. Františka nad Bohunicami.