Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi:
- Pán farár, včera som našiel hodinky.
- Dúfam, že si si ich nenechal.
- Nie, už som ich predal.
"Rob všetko naplno a s láskou." Matka Tereza

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Misijný ruženec

V nedeľu (21.10.) budeme sláviť ako misijnú nedeľu. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný farnostiam v Etiópii. Podľa svojich možností podporte aj toto misijné dielo Cirkvi. O 14.00 sa budeme modliť misijný ruženec pri Kaplnke sv. Františka nad Bohunicami.