Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

PONDELOK 22.02.2021 online prenos

V dnešný deň Cirkev latinského obradu slávi sviatok Katedry sv. Petra. Ide o starovekú tradíciu, ktorú zaviedli v Ríme už vo 4. storočí. Týmto sviatkom Cirkev vzdáva vďaku Bohu za poslanie, ktoré zveril apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom. 
Katedra je doslovne biskupský stolec, ktorý sa nachádza v hlavnom chráme diecézy a preto sa preto nazýva katedrálou. Je symbolom autority biskupa a osobitne jeho magistéria (evanjeliového učenia), ktoré  ako nástupca apoštolov má ochraňovať a odovzdávať kresťanskej komunite. Keď biskup prevezme správu diecézy, ktorá mu bola zverená, nesúc mitru a pastiersku palicu posadí sa na katedru v sídelnom chráme diecézy. Z tohto stolca povedie ako učiteľ a pastier veriacich vo viere, nádeji a láske.

Dnešný sviatok nás všetkých prirodzene privádza k modlitbám za Svätého Otca, aby – podporovaný sv. Petrom a svetlom a silou Ducha Svätého – denne vykonával službu, ku ktorej ho Pán povolal.

Svätá omša zo sviatku katedry sv. Petra začne dnes o 17:30 hod. z farského kostola sv. Petra a Pavla. Link na sledovanie svätej omše nájdete tu:
https://youtu.be/SK0faRQOaNo