Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Pozor - SÚŤAŽ!!! (a nielen pre deti)

Milé deti, drahí rodičia!

Čas, ktorý prežívame nielen v našej farnosti, ale na celom svete nie je ľahký. Stojíme pred najväčšími sviatkami kresťanského roku a už viac-menej vieme, že ich budeme prežívať inak. To, že budú iné ešte neznamená, že sa na ne namáme dobre pripraviť. Nech je aj táto súťaž pre Vás povzbudením!

Zadanie:

Vytvorte plagát (napr. formou koláže), na ktorom nám ukážete ako sa pripravujete na Veľkú noc. Kreslite, maľujte, robte fotografie, sochy... forma je na Vás! Pokúste sa v tejto koláži znázorniť, ako trávite pôst v karanténe, ako sledujte v rodine sv.omšu, ako sa spoločne modlíte, či čítate Sväté písmo, ako pomáhate s domácimi prácami, ako chystáte Vaše tradičné jedlá, či výzdobu na Veľkonočné sviatky.  Jednou vetou: ukážte nám, ako žije Vaša domáca Cirkev!

Všetky výtvory posielajte na farskú emailovú adresu. Originál plagátu si starostlivo uchovajte, aby sme ho potom mohli vystaviť aj verejne. Všetky práce budú uverejnené na webovej stránke i facebookovej stránke farnosti Pruské. Odmena Vás samozrejme neminie!

Termín:

začiatok: dnešný deň (31. 3. 2020)

koniec: Biela sobota (11. 4. 2020)

Adresa:

pruske@fara.sk

 

P.S.: Drahí rodičia, vieme, že to doma nemáte ľahké. Táto súťaž môže byť aj pre Vás (vekovú hranicu sme nanastavili zámerne) ako forma uvoľnenia stresu. Zapojte sa! Vytvoríme pre Vás špeciálnu kategóriu so špeciálnou odmenou :-)