Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

V roku 2005 nám Katarína Kolníková prečítala v Bolešove tento list Ježiškovi:-)...je krásny...
"Milý Ježiško, já vím, starí ludý už málo píšu Ježiškovi, skór sa k nemu mollá. Ale já ty predsa len neská stem napísat pár rádkov. Volám sa Katarína Kolníková, budem mat osemdesát rokov, a teda som sa Tvojím pričineným dožila požehnaného veku. Báraj mi nohy neslúža, hlava mi slúži dobre, za čo Ty stem podakuvat osobitne. Teda vím čosik o živote. Ale Ty víš vácej. Ty víš šecko. Ježiško, kopu rokov som robila pestúnku v materskej školke, ale aj som chodyla po javiskových deskách, aby som spolu s naším dyvallom ludý vácej potešila, jako postrašila. A preto Ta stem poprosit o to, aby tu aj na budúci rok bolo vácej takých, čo ludý potešá, jako tých, čo ludý zesmutná. A též daj, milý Ježiško, nech sú tu zasek a na furt dety a stromy zdravé, voda pitná a vzduch na dýchaný. A nech je tu medzi nama o čosi menej závistlivcov a chamtyvcov, ale za to vácej tých šikovných, múdrych, a ked sa poštastý aj vtypných ludý. Teda - nech je to tu na budúci rok o čosi fungujúcejšé, vonavejšé a luckejšé. Tak nám pri tom pomáhaj. A ver mi, Ježiško, čosik pre to urobím aj já.
„Preto sme takí upachtení, a preto sme takí ustarostení ako osláviť Vianoce, lebo im pripisujeme také hodnoty, ktoré Vianoce nemajú. Potom niekedy zisťujeme, že Vianociam nechýbalo nič, len Boh.“

Nedeľné omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Horovce 9.00
Dulov 8.00
Tuchyňa 9.00
Mikušovce 10.30

Púť do Svätej Zeme

Putujte s Hlasmi do Svätej zeme

Po úspešných púťach čitateľov Hlasov vo Svätej zemi v minulých rokoch organizujeme aj v pôste 2018 púť do Svätej zeme. Zažite jedinečnú atmosféru. Počas Kvetnej nedele sa zúčastníme neopakovateľnej atmosféry v sprievode mestom Jeruzalem.

Na púti bude prítomný známy a skúsený sprievodca vdp. PaeDr. Michal Pitoniak a páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov

SVÄTÁ ZEM

Kvetná nedeľa v Jeruzaleme

Termín: 20.3. - 27.3.2018

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život. Prežijete neopakovateľný zážitok programom Kvetnej nedeľe v Jeruzaleme.

Cena: 670,- EURO

Záujemci hláste sa P. Martinovi Štefancovi na email: stefanec888@gmail.com

alebo na tel. čísle 0903 809 632

V cene je zarátané:

- letenka, letiskové a palivové príplatky

- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

- odborný sprievodca – kňaz

- autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

  • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/

  • komplexné cestovné poistenie 16,- Euro /platné pre rok 2017/

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň: odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne, s následným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii - Golgote. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

4.deň: po raňajkách odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Kány Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Prehliadka Nazareta - bazilika Zvestovania, kostol sv.Jozefa. Večera a nocľah v Nazarete.

5.deň: po raňajkách výstup taxíkom na Horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň /Kvetná nedeľa/: po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema. Prehliadka Betfage, účasť na procesii do Starého mesta. Popoludní Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, miesto krstu Pána Ježiša /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.