Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

SILVESTER/Svätej rodiny - OZNAMY (31. 12. 2017)

Zajtra (v pondelok) máme Nový rok. Sväté omše budú v nedeľných časoch a po svätých omšiach bude novoročná ofera.

Pozývame vás prežiť prechod zo starého do nového roku vo farskom kostole v Pruskom. Začneme adoráciou o 23.30. O 24.00 hodine bude eucharistické požehnanie.

V piatok bude večerná svätá omša v Dulove o 17.30. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Pruské a Horovce.

V sobotu je sviatok Troch kráľov. Sväté omše budú v nedeľných časoch. Po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na aktivity počas roka 2018.

Tento rok v našej farnosti koledníci vyzbierali sumu 10 696 €. Krivoklát 450, Mikušovce 1145, Tuchyňa 1350, Bohunice 1285, Horovce 1760, Dulov 1744, Vršatské Podhradie 352 a Pruské 2610. Vďaka všetkým vedúcim, deťom a rodinám, ktoré nám radi a ochotne otvorili svoje štedré príbytky. Naša farnosť pomohla chudobným, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme aj tým, ktorí poukázali 2 % na Jonatán, n. f. – spolu prišlo na účet 5 226,61 . Z týchto financií podporujeme napr. púť rodín a aj ostatné púte, výlety, aktivity s rodinami, mládežou a deťmi a spevokoly.

Na záver vám chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z vašej strany v priebehu roka 2017 dobré a krásne. Ďakujem za váš horlivý život viery, ktorým ste sa otvárali pre Božie pôsobenie vo vás. Mladým ďakujem za trpezlivosť a starostlivosť o starých. Starým ďakujem za trpezlivosť s mladými aj s deťmi a ich rešpektovanie. Ďakujeme za všetku pomoc v kostoloch a na fare. Za dobrú spoluprácu chceme poďakovať aj obecným úradom, pánom starostom, základným školám a ostatným organizáciám v našich obciach. Zvlášť ďakujeme: kostolníkom, organistom, upratovačkám kostolov, miništrantom, spevokolom, brigádnikom, organizátorom a zodpovedným ľuďom za akcie. Veľkým prínosom pre farnosť sú aj spevokoly, spoločenstvá a organizácie! Srdečná vďaka patrí aj vám. Nech vás všetkých za všetko požehnáva a odmení sám Pán Ježiš. Amen.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

7.20, 10,15

17.45

6.3o

6.3o

 

6.3o

 

 

 

7.20, 10,15

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

9.0o

 

 

 

 

9.0o

9.0o

DUlov

8.00

 

 

 

17.3o

8.00

8.00

Vršatec

 

 

 

 

 

 

 

krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

FOTO - Filip Neri: „Buďte dobrí, ak môžete…“ (spevokol + dobrovoľníci z farnosti Bolešov

FOTO - DOBRÁ NOVINA 2017

FOTO - Jasličkové 2017

FOTO - polnočná 2017

FOTO - požehnanie koledníkov v Dulove (diecéza ŽILINA)

FOTO - živý BETLEHEM 2017