Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

SILVESTROVSKÁ SV. OMŠA NA HRADISKU PRESUNUTÁ

 

Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa silvestrovská sv. omša NEUSKUTOČNÍ na Hradisku, ale presúva sa do kostola sv. Gorazda v Mikušovciach. Čas ostáva nezmenený! 

Pôvodný oznam: 
Farnosť Červený Kameň Vás pozýva na silvestrovskú sv. omšu, ktorá sa uskutoční DNES o 11:00 hod. na Hradisku nad obcou Mikušovce.

Všetci ste srdečne pozvaní.