Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - OZNAMY (30.12. 2018)

 

Liturgický kalendár

Utorok

1.1.

Panna Mária Bohorodička

slávnosť

Streda

2.1.

Sv. Bazil Veľký a Gregor Nazianzský, biskupi a učitelia Cirkvi

spomienka

Štvrtok

3.1.

Najsvätejšie meno Ježiš

ľubov. spomienka

Nedeľa

6.1.

Zjavenie Pána

slávnosť

 

Slová úprimnej vďačnosti adresujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu Vianočných sviatkov: kostolníkom a kostolníčkam; miništrantom, organistom, hudobníkom, spevákom; skautom z Novej Dubnice za prinesenie Betlehemského svetla; tým, ktorí pripravovali jasličkové slávnosti; koledníkom Dobrej noviny…

Vďaka patrí aj tým, ktorí prispeli svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Zbierka, zvonček a milodary počas Vianoc činili spolu 4.354,47 €.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko ďakuje koledníkom našej farnosti za účasť v Dobrej novine a za vyzbieraný príspevok 8.377 €. Okrem toho sa koledníci podelili zo sladkosťami aj s deťmi v detskom domove a v domove dôchodcov. Ako poďakovanie organizujeme zo stredy na štvrtok (2.-3.1.) „Prespávačku” pre koledníkov v Pastoračnom centre Jonatán v Pruskom. Kvôli lepšej organizácii, aby sme vedeli koľkí prídete, prihláste sa do pondelka (31.12.) po sv. omšiach v sakristii.

V pondelok (31.12.) pozývame na Silvestrovský výstup na Vršatec. Spoločný odchod z Pruského bude o 9.00 spred farského kostola. Farnosť Červený Kameň – filiálka Mikušovce potom pozývajú o 11.00 na sv. omšu na Veľkom Hradišti nad Mikušovcami.

Ďakovné sv. omše za uplynulý rok budú na Silvestra (31.12.) v Pruskom a Horovciach o 16.00, v Dulove o 17.30. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Na Silvestra vás pozývame aj na polnočnú sv. omšu do farského kostola v Pruskom, ktorou spoločne privítame Nový rok. Po sv. omši bude pred kostolom malé novoročné agapé.

V utorok (1.1.) je slávnosť a prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú v nedeľných časoch. Po sv. omšiach bude novoročná ofera.

V utorok (1.1.) starosta obce Dulov pozýva na Novoročný výstup ku krížu na Galovici. Spoločný odchod bude o 14.00 spred Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Dulove.

V nasledujúcom týždni je aj 1. piatok v mesiaci. Povzbudzujeme vás k účasti na sv. prijímaní. Pretože mnohí z vás ste si vykonali vianočnú sv. spoveď a ste v milosti posväcujúcej, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo všedné dni pol hodiny pred sv. omšou. Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v mesiaci február.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (5.1.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu (6.1.) je slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov. Pri sv. omšiach požehnáme trojkráľovú vodu.

Požehnanie domu alebo bytu nahláste po sv. omšiach v sakristii alebo cez prihlasovací formulár na farskej internetovej stránke. Nahlásené príbytky budeme požehnávať na slávnosť Zjavenia Pána - v nedeľu (6.1.) od 13.00. Požehnávať budeme len nové alebo zrekonštruované domy a byty.

Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farského kostola farníci zo skupiny č. 10, vedúca p. Alena Mönnichová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

16.00

24.00

7.20  10.15 17.45

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

17.30

8.00

 

 

 

 

8.00

Horovce

16.00

9.15

 

 

 

 

9.15