Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

UPOZORNENIE NA MIROSLAVA T. - ARCIBISKUPSTVO OLOMOUCKÉ

 

Arcibiskupstvo olomoucké v minulosti zverejnilo upozornenie na istého pána Miroslava T. (Mirek). 
Z rôznych miest ČR prichádzali znepokojivé správy o jeho aktivitách, ktoré uvádzajú že: manipuluje s veriacimi, zasahuje do ich života, získava nad nimi vplyv a ohrozuje ich manželstvá. Predstiera cirkevné poverenia, prezentuje sa ako osoba s povereniami od biskupov, čím klame a zavádza veriacich. Koná pochybné praktiky, vyháňa zlých duchov, uzdravuje, posiela energie a praktizuje sugestívne obrady, gestá a modlitby. Kritizuje Katolícku cirkev, vyjadruje sa kriticky k obradom a autorite Katolíckej cirkvi.
Pán Miroslav neobdržal žiadne poverenie od cirkevnej autority. Jeho aktivity sú nebezpečné a ohrozujú duchovný život a medziľudské vzťahy veriacich. Vyzývame veriacich, aby boli opatrní a nedali sa ovplyvniť pánom Miroslavom.
Ak ste sa stretli s jeho aktivitami, obráťte sa na biskupský úrad. Cieľom upozornenia je ochrániť veriacich pred podvodným konaním a duchovnou ujmou.