Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Upratovacie skupiny - Pruské

 

Upratovacie skupiny - FARSKÝ KOSTOL PRUSKÉ

1.

Oľga Trenčanová

2.

Mária Mojtová (Pruské)

3.

Beata Gregušková

4.

Viera Hlaváčová

5.

Emília Machalová

6.

Daniela Krivoklátska

7.

Štefánia Poláčková

8.

Helena Pecuchová

9.

Zuzana Gužíková

10.

Alena Mönnichová

11.

Katarína Šponiarová

12.

Ľudmila Mončeková

13.

Mária Mojtová (Bohunice)

14.

mládež (Julka Zlatošová)

15.

GEN 80 (Ján Šatka)

 

Kto by sa chcel pridať do niektorej skupiny, nech osloví jednotlivú vedúcu alebo ak vás je viac, môžete si vytvoriť svoju skupinu.

 

Dobrotivý Boh nech odmení Vašu službu pre Boží chrám.

 

Upratovať môžete v piatok večer alebo v sobotu doobeda.

 

Kľúče od kostola si vypýtajte na fare alebo u Maji Poliakovej.

 

Čo upratovať?

  1. Povysávať presbytérium, koberce v kostole, v sakristii, pri bočných oltároch, v kaplnke.

  2. Umyť chórus, schody v obidvoch chodbách na chórus.

  3. Umyť lavice v kostole, podlahu v laviciach a kľakátka, tiež lavice v kaplnke, poutierať prach na laviciach

  4. Umyť podlahu v celom kostole, tiež vstup – hlavný vchod a vstup bočný vchod. Umyť aj presbytérium, okolo oltára, sakristiu, komoru a umyvárku.

  5. V sakristii poutierať prach na nábytku, prípadne omiesť pavučiny.

  6. Vyniesť odpadkový kôš v sakristii, vyniesť ostatné smeti z komory do smetnej nádoby, ktorá je umiestnená pri bočnom vchode do ohrady kostola pri fare.

  7. Utrieť prach na ambone, na obetnom stole, na hlavnom oltári.

  8. Vyprášiť rohože vo vstupoch do kostola.

  9. Poliať kvety.

  10. V jarnom, letnom a jesennom období pozametať pred hlavným vchodom a hlavnou bránou, v zime odhrnúť sneh pri hlavných bránach.