Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Usmernenia k pohrebným obradom

Bratislava – 19. marca 2020 - Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať.

Prehľad obmedzení:

1) zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach,

2) dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali,

3) dezinfikovať obradnú sieň.

Ak nastane úmrtie z dôvodu corona vírusu opatrenia sú nasledovné:  zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy pričom konečná rakva je uzatvorená, obrad sa bude vykonávať za účasti čo najmenšieho počtu príbuzných nad hrobom. príp. v exteriéri cintorína pred obradnou sieňou.

V prípade ostatných úmrtí  správca cintorína za dodržaní bezpečnostných opatrení povolí klasický smútočný obrad. V prípade ďalších informácií je možné kontaktovať Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb na email sapaks@sapaka.sk

Po obradoch budeme na náklady obecného úradu priestory dezinfikovať - napísal pán starosta  MUDr. Viliam Cíbik, PhD.