Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

UTOROK (16.03.2021) po 4. pôstnej nedeli online prenos

S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh. Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali (Žalm 46, 2-3).

Prijmite v dnešný deň pozvanie na sledovanie slávenia svätej omše z utorka po 4. pôstnej nedeli prostredníctvom online prenosu cez internet. Vytvorme spoločenstvo veriacich a zjednoťme sa spoločne o 17:30 hod., kedy začne svätá omša z farského kostola sv. Petra a Pavla. Po kliknutí na odkaz je možné sledovať online prenos: https://youtu.be/V8K4LSyyJ_E