Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE VO FARNOSTI

V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a nariadením Konferencie biskupov Slovenska budú obrady Veľkonočného trojdnia slávené v našej farnosti bez účasti veriacich a iba vo farskom kostole. 

Odkaz, cez ktorý budete môcť sledovať tieto slávenia:

https://www.youtube.com/watch?v=uyCKTage01w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2XUslNXhqmbc9PoOh-1_cH_Ulzp-Kxo8wUxAYtsG4bvApXN3Tjl_j_DfI

Program online prenosov:

Zelený štvrtok: 17:30 hod.

Veľký piatok: 16:00 hod.

Veľkonočná vigília: 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa: 10:15 hod.