Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Vyhodnotenie súťaže

Tak, ako bolo sľúbené, na Bielu sobotu prebehlo vyhodnotenie vyhlásenej SÚŤAŽE (a nielen pre deti!!!).

Do konca termínu boli na emailovú adresu farnosti zaslané štyri súťažné výtvory: rodina Šatková z Pruského (deti Matúško, Miška, Veronika a Jurko), rodina Backová zo Savčinej (deti Gabika, Lucka a Viki), rodina Ondrejová z Horoviec (Maxík) a rodina Behancová z Mikušoviec (Julianka).

Plagáty boli rozmanité, plné krásnych nápadov. Deti spolu s rodičmi boli naozaj kreatívne, s detskou radosťou a úprimnosťou ukázali, ako krásne sa dá prežívať toto náročné obdobie v našich rodinách.

Po zasadnutí „odbornej“ poroty bolo určené toto konečné poradie: na prvom mieste skončili všetky súťažné plagáty, druhé a tretie miesto nebolo udelené :-) Do špeciálnej kategórie sa neprihlásil nikto :-(

Pevne však veríme, že pri vyhlasovaní ďalšej súťaže bude v jednotlivých kategóriách viac súťažiacich. Každá zapojená rodina dostane prisľúbenú odmenu, ktorá im bude osobne doručená v najbližších dňoch a plagáty detí budú vystavené v kostole v Pruskom.

Ďakujeme za Vašu ochotu, čas, ktorý ste venovali realizácii Vašich výtvorov a tešíme sa na ďalšiu súťaž, ktorá bude čoskoro...

Požehnaný veľkonočný čas!