Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

ZELENÝ ŠTVRTOK 2024 FOTOGALÉRIA

 

Svätou omšou o 17:30 hod. sme vo farnosti slávili Zelený štvrtok – Štvrtok Pánovej večere. Počas svätej omše boli umyté vybraným mužom, ženám a deťom z farnosti. Tento symbol nám pripomína, že Ježiš pred svojou smrťou umyl nohy svojím učeníkom a dal nám príklad, že aj my navzájom si máme umývať nohy, teda máme slúžiť a pomáhať iným. 
Za fotografie ďakujeme Ondrejovi Chmelíkovi.