Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

!ZMENA! Dnešná sv. omša o 19.00 sa z kaplnky na Chrasti presúva do kostola v Tuchyni

Sv. omša, ktorá sa mala konať pri kaplnke Chrasť sa kvôli počasiu presúva do kostola v Tuchyni. Čas slávenia ostáva nezmenený - 19.00.

Ďakujeme za porozumenie