Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Kurz pre rodičov tínedžerov

V novembri pripravujeme Kurz pre rodičov tínedžerov. Je to séria piatich stretnutí, ktoré dávajú príležitosť všetkým, ktorí vychovávajú deti od 11 do 18 rokov, na chvíľu si od detí oddýchnuť, zamyslieť sa nad svojou výchovou, vypočuť si pútavú prednášku a diskutovať s ďalšími rodičmi o tom „ako na to“. Môže byť pre vás úžasné zistiť, že na to nie ste sami a pozbierať nápady od ostatných rodičov. Na kurz sa môžete prihlásiť u Ivky Šatkovej na: 0948 555 341‬ alebo ivkasatka@gmail.com