Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

"Ak k tebe prehovorí kôň a povie ti, že si sa zbláznil, tak je to pravda…"

Peniaze ťa neurobia šťastným ...to až nakupovanie.

"Horšie ako zahryznúť do jablka a uvidieť tam červíka je zahryznúť do jablka a uvidieť tam polovicu červíka."

"Predtým než si diagnostikujete depresiu a nízke sebavedomie, uistite sa prosím, že nie ste obkolesení blbcami..."
(Sigmund Freud)

"Všetko je konečné. Tak to vraví rozum. Aj keď cit mu do toho často a rád kecá."
J. Werich
Pôst nie je diéta: diéta možno skrášli telo, pôst určite skrášli dušu.

Nedeľné omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Horovce 9.00
Dulov 8.00
Tuchyňa 9.00
Mikušovce 10.30

SOBÁŠ

termíny a prihlášky na snúbenecký kurz

Príprava na manželstvo v dekanáte Ilava

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej budúcnosti zvanej manželstvo ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

Práve tú Vám ponúka víkendový kurz pripravený len pre Vás. Manželia, ktorí popri svojich vlastných každodenných starostiach si našli čas odovzdať Vám niečo zo svojich vlastných životov sa tešia na stretnutie s Vami. Príďte a zažite atmosféru spoločenstva i priestoru pre seba samých. Príďte na stretnutie, ktoré Vás možno obohatí, možno inšpiruje, možno prinúti k zamysleniu. Rozhodne bude pre Vás prínosom.

Kurz je rozdelený do ôsmich tém, pričom každá z nich pozostáva z prednášky a práce v malých skupinách, resp. dvojiciach.

Kliknite na www.domanzelstva.sk , vyhľadajte náš dekanát, vyhovujúci termín a prihláste sa na kurz. Začnite s investovaním do svojho vzťahu už teraz. Možno práve tu položíte základ šťastnému manželstvu. Že bez kurzu ho môžete mať tiež ? Určite. Ak sú však negatíva kurzu minimálne, či skôr žiadne, ale pozitíva možné, či skôr pravdepodobné, určite tých 20 hodín za námahu stojí.

Víkendový kurz je príležitosťou pre každého, kto to s manželstvom myslí vážne a na celý život.

Sobáš vo farnosti Pruské

Informácie pre snúbencov - termíny a prihláška na kurz 

Informácie pre snúbencov - kontakt na faru: 0905/532 597, pruske@fara.sk

  1. Príprava

Prípravou na prijatie sviatosti manželstva je snúbenecký kurz. Kliknite na www.domanzelstva.sk, vyhľadajte náš dekanát Ilava, vyhovujúci termín (pred sobášom) a prihláste sa na kurz. Kurzu je potrebné sa zúčastniť.

V týždni sobáša bude prípravné stretnutie. Zvyčajne vo štvrtok ráno po svätej omši. Svätá omša začína o 6.30, pred ňou môžete pristúpiť k svätej spovedi. Po svätej omši bude nácvik obradu. Priebeh sobášneho obradu je na druhej strane týchto inštrukcií.

  1. Minimálne tri mesiace pred termínom sobáša je potrebné na fare spísať sobášnu zápisnicu. Pri nej si dohodnete termín a čas sobáša. Ak nie ste pokrstení vo farnosti Pruské, treba priniesť krstný list z farnosti vášho krstu. Ak ani jeden z vás nebýva na území farnosti Pruské, treba priniesť licenciu k sobášu z farnosti, kde bývate. Stačí od jedného zo snúbencov.

  2. Minimálne dva týždne pred sobášom zájdite na Obecný úrad v Pruskom (matrika) zaregistrovať žiadosť o uzatvorenie manželstva. Treba si priniesť rodný list, občiansky preukaz, mená a rodné čísla svedkov sobáša.

  3. Návleky na stoličky a výzdobu lavíc kostola zabezpečuje pani Mária Poliaková. Poplatok je 20 € + kvetinová výzdoba kostola podľa dohody. Číslo telefónu: 0915/185 197. Nájdete ju doma - tretí dom od fary alebo kvetinárstve v Zdravotnom stredisku Pruské.

  4. Oslovte si organistu a prípadne spevákov. Organisti: Pavol Koyš, číslo telefónu: 0915/564 905; Vladislav Hrehuš – 0911/475 575 (ak chcete aj spevákov, povedzte Vladovi).

  5. Ak sa vám dá, nájdite si niekoho zo svadobných hostí, kto počas obradu prečíta čítanie, prípadne spoločné modlitby veriacich. Čítať môžete aj vy.

  6. Ak chcete prispieť milodarom na réžiu kostola počas svätej omše budú miništranti vyberať do košíka na oferu.

Sobášny obrad

Sobášny obrad

- všetci vstaneme; kňaz príde k snúbencom a položí im tieto tri otázky:

1.) kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

ženích: Áno.; nevesta: Áno.

2.) kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

ženích: Áno.; nevesta: Áno.

3.) kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

ženích: Áno.; nevesta: Áno.

- kňaz vyzve snúbencov, aby vyjadrili svoj manželský súhlas:

kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

nevesta podá jednému zo svedkov kvety, otočí sa k ženíchovi a ten sa otočí k nej, ženích povie neveste:

Ja, M., berie si teba M., za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

nevesta povie ženíchovi:

Ja, M., beriem si teba M., za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Prísaha novomanželov

- kňaz vyzve novomanželov, aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž; odporúča sa, aby ste si zadovážili vlastný kríž, ktorý si potom môžete umiestniť v spoločnej domácnosti na čestnom mieste; ak taký nemáte, kríž vám poskytneme a môžete si ho potom vziať so sebou

- obaja novomanželia si kľaknú na kľakátko a najprv manžel položí prsty pravej ruky na kríž pričom prečíta tieto slová:

novomanžel:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

- zostane kľačať; teraz novomanželka položí prsty pravej ruky na kríž a povie tie isté slová prísahy; napokon obaja vstanú.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

- kňaz požehná prstene určenou modlitbou a potom vyzve novomanžela, aby vzal do ruky prsteň svoje manželky, pričom bude číta tieto slová:

novomanžel:

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

- novomanžel dá potom tento prsteň novomanželke pobozkať a nastokne jej ho na prst

- to isté potom urobí aj novomanželka s novomanželovým prsteňom

- napokon si novomanželka vezme späť od svedka kvety a všetci si sadnú; zneje hudba

- kňaz na záver vyzve novomanželov a svedkov, aby prišli podpísať zápisnice; najprv ich podpíše novomanžel – cirkevnú aj štátnu zápisnicu – potom tak urobí novomanželka (použije formu krstné meno, nové priezvisko, rodné priezvisko), zápisnicu podpíšu aj svedkovia

- potom kňaz vyvedie novomanželov k východu z kostola

- nasledujú blahoželania