Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Svätý Filip Neri v Dulove

V nedeľu 28. januára o 15.00 hodine vás pozývame do kultúrneho domu v Dulove na divadelné predstavenie „Svätý FILIP Neri“. Predstavenie si pripravil spevokol a dobrovoľníci zo susednej farnosti Bolešov. Ste srdečne pozvaní.

 

svätý Filip Neri

Buďte dobrí, ak môžete…“

Filip Neri - Vladislav Galko

Mezapaňota - Jozef Mikula

Ipolita - Dominika Panáčková

Kardinál Kaprusso - Ľubomír Taraba

Chudobná vdova - Gabriela Koníčková

Pápež, Jezuita - Jozef Matlovič

Alessandro, Francúzsky učenec, Kardinál, Chorý človek, princ Červíni - Nikolas Kvasnica

Aurélio, Francúzsky učenec, Kardinál, Strážnik, Jezuita - Tomáš Mikula

Otec Perziano, Krajčír - Ľuboš Opatík

Krajčírka - Alica Matlovičová

Anjel - Tatiana Pohorelcová

Chorý človek, Otec princ, Starý muž, Jezuita, Murár, Starý cigáň - Marcel Matlovič

Krčmárka - Petra Poláková

Predavačka - Henrieta Suchánková

Ipolita, Murárová dcéra – Giovamina - Ema Suchánková

Aurelio – pápežov synovec - Tomáš Galko

Žena - Lucia Hollá

Murárová žena - Monika Matlovičová

Učiteľ mladého princa, Zlodej, Migell - Andrej Hlúšek

Kamillo - Adrián Koníček

Malé dieťa Ježiš - Karolína Koníčková

Dieťa - Katarína Budjačová

Chudobné dieťa - Ondrej Filo

Princezná Francesca - Marianna Chytilová

Dieťa – Dominik Hollý

Pierotto - Matúš Opatík

Kamilo - Šimon Opatík

Anjel - Amália Galková

Anjel - Eliška Galková

Pierotto, Pápež, Jezuita - Martin Rác

Migell - Vladislav Galko mladší

Anjel - Mária Hollá

Anjel - Terézia Pagáčová

Pouličná žena, Pôrodná baba - Jana Panáčková

Gazdiná, Slnko - Monika Galková

Technické zabezpečenie: Jakub Vašenda, Lukáš Švandtner, Jozef Pagáč, Mirko Panáček

Zodpovedný vedúci: Anna Opatíková

 

spevokol a dobrovoľníci z Farnosti Bolešov

premiéra: farský kostol Bolešov 17.12.2017

farský kostol Pruské 28.12. 2017

Myšlienky sv. Filipa Neriho

"Buď dobrý, ak môžeš..."

Buďte veselí, ale nehrešte."

"Škrupule a melanchólia ostaňte mimo môjho domu."

"Radostná myseľ posilňuje srdce a dáva vytrvalosť v dobrom."

"Buď jednoduchý a pokorný."

"Kto sa nemodlí, je nemé zviera."

"Milí priatelia, kedy chcete začať žiť dobrý život?"

"Ak ťa majú dobre poslúchať, dávaj málo príkazov."

"Nič nepomôže človeku viac než modlitba."

"Nášmu rozumu sa Božie tajomstvo neodkryje. Múdrosti Písma Svätého sa naučíme viac modlením než študovaním."

"Poslušnosť je najkratšia cesta k dokonalosti."

"Človek nemusí chcieť urobiť všetko za jeden deň a svätým sa nestane za štyri dni, ale krok za krokom."

"Mladí ľudia majú byť na pozore pred hriechmi tela, starí pred lakomstvom."

"V boji o čistotu vyhrávajú iba zbabelci, teda iba tí, ktorí utečú."

"Ver v Boha a neboj sa nikoho, lebo nad Ním už nestojí nikto."

"Byť bez milosrdenstva k chybám iných ľudí je bezpečné znamenie, že človek čoskoro sám padne."

"Kto nezostúpi do pekla pokiaľ žije, je vo veľkom nebezpečenstve, že tam príde, keď bude mŕtvy."

"Keď ide o to, aby sme zmenili zlý stav na dobrý, nie sú treba žiadne rady. Ale keď chce človek dobrý stav zmeniť na ešte lepší, potom je, než sa rozhodne, skutočne treba čas, rada a modlitba."

"Na spanie nie je kedy, lenivci sa do raja nedostanú."

"Nemajú vína, to znamená, že nemajú Ducha."

Modlitby sv. Filipa Neriho

"Pane, maj sa dnes predo mnou na pozore. Mám strach, že Ťa zradím."

"Môj Ježiš, už som Ti povedal, že keď mi nepomôžeš, nikdy nič dobrého nevykonám."

"Môj Ježišu,rád by som Ťa miloval!"

"Čo by som len mal urobiť, môj Ježišu, aby som poznal Tvoju vôľu?"

"Pane, konaj so mnou ako Ty vieš a ako Ty chceš."