Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. veľkonočná - Božieho milosrdenstva - OZNAMY (28.4. 2019)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

29.4.

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy

sviatok

Streda

1.5.

Sv. Jozef, robotník

ľubov. spomienka

Štvrtok

2.5

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka

Piatok

3.5.

Sv. Fillip a Jakub, apoštoli

sviatok

Sobota

4.5.

Sv. Florián, mučeník

ľubov. spomienka

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Veľkonočná ofera a zvonček činili spolu 6.576,53 € a 100 Kč. Peniaze šetríme na rekonštrukciu pastoračného centra, výmenu strešnej krytiny kostola v Dulove a nové kúrenie do kostola v Horovciach. Milodary pri Božom hrobe na odoslanie činili 2.150,12 €

Dnes popoludní o 15.00 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu spojenú s krátkou adoráciou a eucharistickým požehnaním.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci. Povzbudzujeme vás k účasti na sv. prijímaní. Pretože mnohí z vás ste si vykonali veľkonočnú sv. spoveď a ste v milosti posväcujúcej, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v Pruskom vo všedné dni pol hodiny pred sv. omšou. Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v mesiaci jún.

V utorok (30.4.) pozývame rodiny s deťmi na opekačku (z vlastných zásob) spojenú so zdobením mája. Stretneme sa na farskom dvore o 17.00.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (4.5.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej bude mariánska pobožnosť.

V sobotu (4.5.) o 15.00 prijmú sviatosť manželstva Tomáš Holba a Mária Králiková, bývajúci v Bohuniciach. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

V piatok (10.5.) pozývame na evanjelizačný večer s názvom: Boží dotyk. Stretnutie začne sv. omšou o 17.30, po ktorej budú nasledovať chvály, slovo pod vedením Petra Liptáka a modlitby za naplnenie Duchom Svätým. Predpokladaný koniec stretnutia je o 20.30.

V sobotu (11.5.) pozývame deti a mládež na Misijnú púť detí v Rajeckej Lesnej s témou: „Putujeme s blahoslavenou Ankou Kolesárovou”. Autobus bude odchádzať ráno 7.15 z námestia pred kostolom v Pruskom, so zastávkami o 7.25 v Dulove a 7.35 v Horovciach. Cena za dopravu je 1 €. Ako obetný dar prineste konzervu. Prihlasovanie po sv. omši v sakristii alebo cez formulár na internetovej stránke našej farnosti. Viac informácii nájdete na stránke www.erko.sk.

V dňoch 15.-19. júla 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre mládež od 15 do 18 rokov na Orave. Ešte sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 60 €.

V dňoch 11.-18. augusta 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre deti od 10 do 14 rokov v Podskalí. Zostalo ešte zopár voľných miest, prihlasovanie po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 80 €.

Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, aby si prečítali informácie ohľadom 1. svätého prijímania, ktoré Vaše dieťa dostalo alebo dostane v škole na hodine náboženskej výchovy. Ďalej v mesiaci máj pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu v Pruskom o 10.15. Deti nech prídu dopredu, k speváckemu zboru, na nácvik piesní na slávnosť 1. sv. prijímania.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii. Vyplnené tlačivá odovzdajte do 30. apríla na daňový úrad, alebo ich do pondelka prineste na faru alebo do sakristie.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 11, skupina p. Kataríny Šponiarovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.30