Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Termín 1. sv. prijímania na rok 2024 bude pre deti zo Základnej školy H. Gavloviča s materskou školou v Pruskom v nedeľu 19.05.2024 o 10:15 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

Termín 1. sv. prijímania na rok 2024 pre deti z Dulova a Horoviec bude oznámený vo farských oznamoch.