Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Korunka Božieho milosrdenstva

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme modliť vo Farskom kostole v Pruskom o 15.00 Korunku Božieho milosrdenstva. Na predmodlievanie korunky sa môžete zapísať na pripravené hárky v kostole v Pruskom vzadu na stolíku.