Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Púť do Turecka

Páter Ján Štefanec pozýva v dňoch 8.-17. mája 2019 na Púť po stopách Sv. Pavla, prvých kresťanských komunít a ekumenických koncilov – Turecko.

10 dňový pútnický zájazd s leteckou dopravou 

Sprievodca: Páter Ján Štefanec

Info a prihlášky na stefanec1965@gmail.com

Tel: +421 903 809 603

Termín:    8.5.-17.5.2019

Cena:   970,-

V cene je zarátané:

letecká doprava so všetkými poplatkami, autobusová doprava v Turecku podľa programu, 9x hotelové ubytovanie s raňajkami v  2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, 9x večera, sprievodca - kňaz, miestny sprievodca

V cene nie je zarátané:

vstupný poplatok /15,-Euro na hraniciach Turecka/, vstupy do areálov  v Turecku, komplexné cestovné poistenie 2,- Euro/deň, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody, poistenie predčasného návratu. 

Rámcový program pútnického zájazdu 

1. deň: odchod z Bratislavy na letisko do Viedne s následným odletom do Istanbulu, nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka mesta, Istanbul (do roku 1930 Konštantínopol)  je najväčšie mesto Turecka a bývalé hlavné mesto Byzantskej ríše, nachádza sa na rozhraní Európy a Ázie, umiestnený priamo na pahorkoch pri brehoch Bosporu, Marmarského mora a zálivu Zlatý Roh. Význam Konštantínopola ďaleko presahoval hranice Byzantskej ríše, mesto sa stalo štyrikrát miestom zasadania ekumenických koncilov. Dnes tu sídli Grécky patriarcha pre anatólskych kresťanov, hoci je otázka kresťanstva v krajine stále dosť napätá. Jednou z najimpozantnejších stavieb v Istanbule je Modrá mešita, ktorrej interiér je zhotovený z 20 tisíc modrých obkladačiek interiéru. Oproti Modrej mešite je ďalšia významná pamiatka Istanbulu - Hagia Sophia, čiže Chrám svätej múdrosti, ktorý bol postavený v 6. stor. na základoch bývalého kostolíka. Z množstva ďalších pamiatok zaujme hipodróm(Mejdani) či Topkapi(Palác s delovou bránou). Nocľah v Istanbule.

3. deň: raňajky, návšteva Chalcedon, ktoré sa preslávilo 4. ekumenickým koncilom, ktorý sa odohral v kostole sv. Euphemie a bol zvolaný na žiadosť Pápeža Lea I. v roku 451 n.l. Na koncile sa zúčastnilo približne 600 biskupov a môže byť považovaný za najvelkolepejší zo siedmych, ktoré sa odohrali. Výsledné uznesenie koncilu bolo definovanie Krista ako dokonalého Boha a dokonalého človeka v jednej osobe. Nasleduje návštevaNicea(dnešný Iznik). Mesto sa nachádza v Marmarskej oblasti Turecka, medzi Bursou a Istanbulom. Dôležitým faktom je, že sa tu odohral prvý ekumenický koncil(r. 325 n.l.), na ktorom došlo k uzneseniu oformulácii prvej časti vyznania viery a definovanie božskosti Syna Božieho, nocľah pri meste Bursa. 

4. deň: raňajky, transfer autobusom do Denizli. Po príchode prehliadka mesta. Ubytovanie a nocľah. 

5. deň: raňajky návšteva Pamukkale, najvyhľadávanejšie pozostatky sú kostol sv. Filipa, Apollónov chrám, svätyňa Plutónium, svätyňa Nymfy a Nekropolis – cintorín s 1200 hrobmi)  Laodicea (staroveké antické mesto),  Pamukkale, (nazýva sa aj bavlnené kráľovstvo vďaka travertínovým jazierkam, vyvierajúca voda má vysoký obsah vápnika, ktorý na vzduchu oxiduje a vyzráža sa vo forme travertínov, ktoré pripomínajú cencúle alebo jaskynné útvary.) Mekropola, Kolosy, Hierapolis. Nocľah pri Denizli.

6. deň: raňajky, odchod do Bodrumu, 3000 rokov staré mesto. Perzský satrapa kárskeho pôvodu Mausólos tu vybudoval viacero monumentálnych stavieb, vrátane jedného zo 7 divov sveta – Mausóleion. Začiatkom 15. stor. tu križiacki rytieri Johaniti postavil významný hrad. Hrad nazvali Petronium. V 16. stor. osmanský sultán Suleyman dobyl mesto, ktoré ovládali Johaniti na Rodose. V tureckom období sa skomolením latinského názvu hradu Petronium(Hrad svätého Petra) vytvoril názov Bodrum/Budrum. Hrad bol sto rokov významnou pevnosťou. Nocľah pri meste Kusadasi.

7. deň: raňajky, odchod do Efez, návšteva Efez – je jedným z najzachovanejších antických miest a patril k najvýznamnejším mestám starovekého Grécka. Efez bol takisto aj jednou zo zastávok apoštolských ciest sv. Pavla, kde bola založená jedna z prvých kresťanských komunít na svete. V súčasnosti patrí medzi najnavštevovanejšie pamätihodnosti Turecka. Taktiež sa tu nachádza  hrobka Sv. Jána a dom, kde žila Panna Mária (v Merzemane). Taktiež bude nasledovať návšteva  Artemidinho Chrámu - jedného zo 7 divov sveta, archeologického areálu v Efeze; Merzemana, navrat na nocľah do Kusadasi

8. deň: raňajky, krátka zastávka  vo Filadelfii, Sardi, Smyrne (nachádza sa tu  chrám sv. mučenice Fotinie), nocľah v Smyrne (Izmire).

9. deň: raňajky, odchod do Pergamonu, návšteva Pergamonu (patrí k najstarším antickým mestám  – bol založený v 8. stor. pr. Kr. Lysimachom, jedným z vojvodcov Alexandra Macedónskeho. Najpôsobivejší zo všetkých pamiatok je dnes amfiteáter). Návšteva Asklépion.Návrat do Izmiru, nocľah.

10.deň: raňajky, odchod na letisko s následným odletom do Istanbulu a Viedne. Transfer autobusom do Bratislavy.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.