Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Púť do Turecka

Páter Ján Štefanec pozýva v dňoch 8.-17. mája 2019 na Púť po stopách Sv. Pavla, prvých kresťanských komunít a ekumenických koncilov – Turecko.

10 dňový pútnický zájazd s leteckou dopravou 

Sprievodca: Páter Ján Štefanec

Info a prihlášky na stefanec1965@gmail.com

Tel: +421 903 809 603

Termín:    8.5.-17.5.2019

Cena:   970,-

V cene je zarátané:

letecká doprava so všetkými poplatkami, autobusová doprava v Turecku podľa programu, 9x hotelové ubytovanie s raňajkami v  2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, 9x večera, sprievodca - kňaz, miestny sprievodca

V cene nie je zarátané:

vstupný poplatok /15,-Euro na hraniciach Turecka/, vstupy do areálov  v Turecku, komplexné cestovné poistenie 2,- Euro/deň, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody, poistenie predčasného návratu. 

Rámcový program pútnického zájazdu 

1. deň: odchod z Bratislavy na letisko do Viedne s následným odletom do Istanbulu, nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka mesta, Istanbul (do roku 1930 Konštantínopol)  je najväčšie mesto Turecka a bývalé hlavné mesto Byzantskej ríše, nachádza sa na rozhraní Európy a Ázie, umiestnený priamo na pahorkoch pri brehoch Bosporu, Marmarského mora a zálivu Zlatý Roh. Význam Konštantínopola ďaleko presahoval hranice Byzantskej ríše, mesto sa stalo štyrikrát miestom zasadania ekumenických koncilov. Dnes tu sídli Grécky patriarcha pre anatólskych kresťanov, hoci je otázka kresťanstva v krajine stále dosť napätá. Jednou z najimpozantnejších stavieb v Istanbule je Modrá mešita, ktorrej interiér je zhotovený z 20 tisíc modrých obkladačiek interiéru. Oproti Modrej mešite je ďalšia významná pamiatka Istanbulu - Hagia Sophia, čiže Chrám svätej múdrosti, ktorý bol postavený v 6. stor. na základoch bývalého kostolíka. Z množstva ďalších pamiatok zaujme hipodróm(Mejdani) či Topkapi(Palác s delovou bránou). Nocľah v Istanbule.

3. deň: raňajky, návšteva Chalcedon, ktoré sa preslávilo 4. ekumenickým koncilom, ktorý sa odohral v kostole sv. Euphemie a bol zvolaný na žiadosť Pápeža Lea I. v roku 451 n.l. Na koncile sa zúčastnilo približne 600 biskupov a môže byť považovaný za najvelkolepejší zo siedmych, ktoré sa odohrali. Výsledné uznesenie koncilu bolo definovanie Krista ako dokonalého Boha a dokonalého človeka v jednej osobe. Nasleduje návštevaNicea(dnešný Iznik). Mesto sa nachádza v Marmarskej oblasti Turecka, medzi Bursou a Istanbulom. Dôležitým faktom je, že sa tu odohral prvý ekumenický koncil(r. 325 n.l.), na ktorom došlo k uzneseniu oformulácii prvej časti vyznania viery a definovanie božskosti Syna Božieho, nocľah pri meste Bursa. 

4. deň: raňajky, transfer autobusom do Denizli. Po príchode prehliadka mesta. Ubytovanie a nocľah. 

5. deň: raňajky návšteva Pamukkale, najvyhľadávanejšie pozostatky sú kostol sv. Filipa, Apollónov chrám, svätyňa Plutónium, svätyňa Nymfy a Nekropolis – cintorín s 1200 hrobmi)  Laodicea (staroveké antické mesto),  Pamukkale, (nazýva sa aj bavlnené kráľovstvo vďaka travertínovým jazierkam, vyvierajúca voda má vysoký obsah vápnika, ktorý na vzduchu oxiduje a vyzráža sa vo forme travertínov, ktoré pripomínajú cencúle alebo jaskynné útvary.) Mekropola, Kolosy, Hierapolis. Nocľah pri Denizli.

6. deň: raňajky, odchod do Bodrumu, 3000 rokov staré mesto. Perzský satrapa kárskeho pôvodu Mausólos tu vybudoval viacero monumentálnych stavieb, vrátane jedného zo 7 divov sveta – Mausóleion. Začiatkom 15. stor. tu križiacki rytieri Johaniti postavil významný hrad. Hrad nazvali Petronium. V 16. stor. osmanský sultán Suleyman dobyl mesto, ktoré ovládali Johaniti na Rodose. V tureckom období sa skomolením latinského názvu hradu Petronium(Hrad svätého Petra) vytvoril názov Bodrum/Budrum. Hrad bol sto rokov významnou pevnosťou. Nocľah pri meste Kusadasi.

7. deň: raňajky, odchod do Efez, návšteva Efez – je jedným z najzachovanejších antických miest a patril k najvýznamnejším mestám starovekého Grécka. Efez bol takisto aj jednou zo zastávok apoštolských ciest sv. Pavla, kde bola založená jedna z prvých kresťanských komunít na svete. V súčasnosti patrí medzi najnavštevovanejšie pamätihodnosti Turecka. Taktiež sa tu nachádza  hrobka Sv. Jána a dom, kde žila Panna Mária (v Merzemane). Taktiež bude nasledovať návšteva  Artemidinho Chrámu - jedného zo 7 divov sveta, archeologického areálu v Efeze; Merzemana, navrat na nocľah do Kusadasi

8. deň: raňajky, krátka zastávka  vo Filadelfii, Sardi, Smyrne (nachádza sa tu  chrám sv. mučenice Fotinie), nocľah v Smyrne (Izmire).

9. deň: raňajky, odchod do Pergamonu, návšteva Pergamonu (patrí k najstarším antickým mestám  – bol založený v 8. stor. pr. Kr. Lysimachom, jedným z vojvodcov Alexandra Macedónskeho. Najpôsobivejší zo všetkých pamiatok je dnes amfiteáter). Návšteva Asklépion.Návrat do Izmiru, nocľah.

10.deň: raňajky, odchod na letisko s následným odletom do Istanbulu a Viedne. Transfer autobusom do Bratislavy.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.